logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia naukowe przyznane
Prezydent Rafał Bruski przyznał, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych, Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta, 2 wyróżnienia dla wybitnych młodych naukowców i 2 stypendia dla wyróżniających się studentów.


Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta otrzymała w tym roku prof. dr hab. Helena Ostrowicka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani profesor zajmuje się działalnością naukową w zakresie badań nad dyskursem edukacyjnym i polityką wobec szkolnictwa wyższego. Publikuje w renomowanych wydawnictwach zagranicznych i krajowych. W 2019 r. sfinalizowała 4-letni projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Urządzanie Uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa w Polsce”. Jest członkinią m.in.Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, recenzentką czasopism.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców trafiły w tym roku do dr inż. Macieja Przybyłka z Collegium Medicum UMK oraz dr inż. Piotra Bełdowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Doktor inżynier Maciej Przybyłek zajmuje się badaniami nad rozpuszczalnością oraz zdolnością do tworzenia kompleksów molekularnych w ciele stałym wybranych związków aktywnych farmaceutycznie, udoskonalaniem form leku ze szczególnym uwzględnieniem modyfikowania rozpuszczalności oraz tworzenia kompleksów molekularnych w ciele stałym.

Doktor inżynier Piotr Bełdowski zajmuje się stosowaniem zasad i metod symulacji komputerowej w celu zrozumienia istoty mechanizmu ułatwionego smarowania i niskowymiarowego tarcia w chrząstkach stawowych i innych bioukładach artykulacyjnych na poziomie molekularnym organizacji biomaterii. Badania prowadzone przez laureata mogą pomóc w zrozumieniu zmian chorobowych w narządach układu ruchu, które w coraz większym stopniu dotykają starzejących się społeczeństw. Na ten cel pozyskał w Narodowego Centrum Nauki grant badawczy MINIATURA 3. Publikuje swoje prace w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Dwa stypendia dla wyróżniających się studentów trafiły do Łukasza Olszówki z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego i Macieja Gniadka z UTP.

Łukasz Olszówka ma wybitne osiągnięcia w nauce i twórczości muzycznej – kompozycji muzycznej. Na szczególną uwagę zasługują jego sukcesy kompozytorskie w zakresie muzyki filmowej. Jego talent został dostrzeżony i doceniony nie tylko w polskim środowisku filmowym ale również w Hollywood, gdzie otrzymał nagrodę „Adam Bratcher Music Debut Award”  za muzykę i reżyserię filmu „Skrzypek” na XX Polish Film Festival in Los Angeles. Angażuje się na planach filmowych łódzkiej szkoły filmowej. Kieruje chórem „Eucharisto”.

Maciej Gniadek z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego koncentruje swoją działalność naukową głównie wokół zagadnień inżynierii biomedycznej oraz teleinformatyki, szczególnie obszarem badań są: biodruk3D, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość medyczna oraz neurocybernetyka. To szczególnie istotna tematyka z punktu widzenia prac podejmowanych przez zespół chirurgów Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, obejmuje bowiem tworzenie modeli 3D organów zmienionych nowotworowo. Jest aktywny w czynnych pracach dla Koła Naukowego Elektroników SONDA i Koła Naukowego Koło/Kwadrat, w których zajmuje się mechaniczno-konstrukcyjnymi elementami stosowanymi w dronach, technikami cyfrowego przetwarzania obrazów dla celów medycznych.

Szczegółowe sylwetki tegorocznych laureatów znajdują się TUTAJ.