logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kulturalne centrum nie tylko dla Fordonu
W Fordonie – największej bydgoskiej dzielnicy stworzymy atrakcyjne centrum kulturalne integrujące mieszkańców. Jego ofertę i dodatkowe funkcje pomogą określić się konsultacje społeczne, które rozpoczynają się 24 sierpnia.


- Mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów, poszerzamy ofertę kulturalną– mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz. – Kultura jest elementem budującym naszą tożsamość. Konsekwentnie realizujemy cele, które postawiliśmy sobie w strategii rozwoju kultury. Jeden z nich to miasto kreatywne kulturowo. Udało się nam zrewitalizować gmachy Młynów Rothera, Muzeum Okręgowego i Teatru Kameralnego. Rozpoczęła się także modernizacja Teatru Polskiego. Realizujemy zadania wspierające budowę kampusu Akademii Muzycznej, nowej siedziby Archiwum Państwowego, trwa przetarg na rozbudowę Opery Nova. Teraz ruszamy z kluczowym projektem dla Fordonu, największej bydgoskiej dzielnicy. Mamy gotową wstępną koncepcję, ale jaki będzie jej ostateczny kształt zadecydują bydgoszczanie. Nie tylko mieszkańcy Fordonu. Zakładamy, że Centrum Kultury Fordon będzie tworzyć ofertę również dla sąsiednich dzielnic i miejscowości otaczających Fordon – podkreśla zastępczyni.

Działamy już teraz, by jak najszybciej zyskać gotowość do realizacji. Często warunkiem sięgnięcia po fundusze z Unii Europejskiej lub innych programów jest posiadanie dokumentacji budowlanej. Warto podkreślić, że koncepcja uwzględnia też możliwość etapowania całej inwestycji.

Jeden budynek, wiele funkcji

Koncepcja zakłada stworzenie Centrum Kultury Fordon, ulokowanego w centrum osiedla Bajka, przyjaznego dla jego użytkowników i odpowiadającego na ich potrzeby. Przewiduje się odnowienie estetyki istniejącej architektury, wraz z przekształceniem sali gimnastycznej w nowoczesną salę wielofunkcyjną (koncertowo-teatralną umożliwiającą organizowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze dzielnicowym, miejskim - projekcje filmów).

W budynku powstałaby również przestrzeń pełniąca funkcje domu sąsiedzkiego, dzielnicowego domu kultury, miejsce dla NGO oraz Popołudniowej Szkoły Muzycznej. Zwiększona zostałaby również powierzchnia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Koncepcja przewiduje powstanie zielonego obiektu proekologicznego oraz wpisującego się w istniejącą tkankę architektoniczną i urbanistyczną. Obejmowałby on np. ogród społeczny, mini ogród jordanowski, owocowy sad. Powstałaby również część sportowo-rekreacyjna.

Proponowane Funkcje Fordońskiego Centrum Kultury – TUTAJ

Rozwiązania proekologiczne i przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami

Koncepcja zakłada następujące rozwiązania proekologiczne dla obiektu: oprócz wysokiego standardu termoizolacji budynku, w projekcie zadbano także o wykorzystanie lokalnej retencji w formie ogrodów deszczowych dla wody opadowej, zastosowanie wentylacji mechanicznej z funkcją rekuperacji, wykorzystanie stali jako surowca o wysokim stopniu odnawialności oraz prefabrykacji, wykorzystanie do nowych nasadzeń roślin rodzimych, przyjaznych ptakom i drobnym kręgowcom, wykorzystanie energooszczędnych źródeł światła wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu oraz wykorzystanie paneli fotowoltaicznych.

Ponadto, budynek zaprojektowano w sposób zapewniający osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich, odpowiednie warunki użytkowania obiektu. Koncepcja zakłada przebudowę oraz rozbudowę ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy barier architektonicznych: bezprogowa komunikacja wewnętrzna, specjalne ukształtowanie chodników i dojść, zastosowanie pochylni wejściowych. W celu przystosowania przestrzeni wewnątrz obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych przewiduje się: 2 windy o wymiarach kabiny dostosowanych do rozmiaru wózka inwalidzkiego, oznaczenie głównych ciągów komunikacyjnych za pomocą linii prowadzących dla osób niewidomych. W budynku znajdą się także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety. Zachowana zostanie odpowiednia szerokość korytarzy, pozwalająca na swobodne manewrowanie wózkami inwalidzkimi.

Zapraszamy na konsultacje

Konsultacje rozpoczęły się w środę, 24 sierpnia. Mają zasięg ogólnomiejski. Potrwają do 14 września. Każdy mieszkaniec Bydgoszczy może wyrazić swoje uwagi za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ckfordon. W trakcie konsultacji zorganizowany zostanie spacer architektoniczny. Na miejscu będzie można sprawdzić co, w jakich częściach budynku przewiduje wstępna koncepcja oraz jakie możliwości oferuje obiekt dawnego liceum, które przeprowadziło się do Śródmieścia. Wszystkich chętnych zapraszamy 6 września o godz. 17:00 do budynku przy ul. Gawędy 5. Na spacer obowiązują zapisy w formie mailowej na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznej 52 58 58 365.

Celem konsultacji społecznych dotyczących koncepcji adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy na potrzeby Centrum Kultury Fordon jest zapoznanie mieszkańców z planowaną inwestycją oraz uzyskanie ich opinii. Konsultacje umożliwią również jeszcze lepsze poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie nowej instytucji kultury mającej funkcjonować w ramach działań Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.