logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Estetyczne zmiany wokół placu Poznańskiego
Zakończyliśmy remont budynków przy ul. Kordeckiego 27 oraz 29. Na prace miejska spółka ADM wydała 180 tysięcy złotych. W poprzednich latach blask odzyskało wiele innych nieruchomości w tej części miasta.


Oba budynki powstały około 1880 roku. Pełnią funkcje mieszkalne. Kamienica bliżej placu Poznańskiego liczy dwie kondygnacje, a budynek z numerem 27 posiada jedną kondygnację i użytkowe poddasze. Oba są przykryte dwuspadowymi dachami. Na elewacjach frontowych zachowały się skromne zdobienia w postaci gzymsów, obramień okiennych i płycin.
W zakres prac wchodziło między innymi odnowienie ścian frontowych oraz docieplenie od strony podwórza i ścian szczytowych. Elewacje są utrzymane  teraz w jasnych pastelowych  kolorach  z białymi detalami. Wcześniej w budynkach wymieniono pokrycia dachowe. Prace pochłonęły 180 tysięcy złotych.

Na ul. Kordeckiego szereg prac zrealizowały też wspólnoty mieszkaniowe.  W sąsiedztwie placu  Poznańskiego przed dwoma laty zakończyła się też remont gmachu Wojskowej Komendy Uzupełnień. W gmachu z końca XIX wieku oczyszczono ceglaną elewację oraz uzupełniono i odmalowano architektoniczne detale.

Warto wiedzieć:

Do 15 lutego 2020 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Więcej informacji o dofinansowaniu prac przy zabytkach znajduje się w tekście "Dotacje na zabytki - czekamy na wnioski".