logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czas na remonty i budowy chodników
Wkrótce rozpoczną się remonty wielu bydgoskich chodników. Przygotowujemy się do podpisania umów z wykonawcami. Równocześnie budowane będą też zupełnie nowe odcinki chodników przy okazji rozbudowy bydgoskich ulic. Część zadań do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.


W tym roku remonty i przebudowy planujemy przeprowadzić w kilkudziesięciu miejscach Bydgoszczy. Warto podkreślić, że wszystkie prace zaplanowaliśmy z uwzględnieniem inwestycji gestorów podziemnego uzbrojenia. Zaplanowane prace przy chodnikach mają być prowadzone w ramach dwóch odrębnych zadań. Obecnie trwają postępowania przetargowe.

Remonty zaplanowane z mieszkańcami

W pierwszej kolejności ruszą prace przy remontach chodników, które mieszkańcy zgłosili przez aplikację "Dbamy o Bydgoszcz". To jedna z najprostszych metod sygnalizowania wszelkich usterek związanych z miejską infrastrukturą. Prace będą prowadzone w kilkudziesięciu lokalizacjach. Drogowcy planują rozpocząć je jeszcze w maju. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą. Na ten cel zabezpieczyliśmy prawie 300 tys. złotych.

Nowe płytki zamiast spękanego asfaltu

Równocześnie planujemy prowadzić też remonty dłuższych odcinków chodników oraz schodów i dojść do przejść dla pieszych Poznaliśmy już oferty 3 firm zainteresowanych realizacją tych prac. Wyceniły one wartość zamówienia na kwoty od 1,3 mln do prawie 1,5 mln zł. Jeszcze w tym miesiącu drogowcy planują wybrać najkorzystniejszą ofertę i podpisać umowę, na którą miasto zabezpiecza 1,5 mln zł. W ramach umowy prowadzone będą prace w kilkudziesięciu miejscach - między innymi przy ulicach:

  • Powstańców Wielkopolskich
  • Nowodworskiej,
  • S. Leszczyńskiego,
  • Królowej Jadwigi,
  • Garbary,
  • Bielickiej
  • Jagiellońskiej,
  • Toruńskiej
  • L. Kaczyńskiego.

Wykonawca, zgodnie z warunkami zamówienia w trakcie prac musi zabezpieczyć ciągłość ruchu pieszego i kołowego na remontowanych odcinkach. Remonty i przebudowy zakończą się jesienią.

Dodatkowe zadanie dzięki BBO

Część inwestycji dla pieszych zrealizujemy też w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Do realizacji wybrane zostały m.in. projekty związane z rewitalizacją ulicy Piotra Skargi oraz wymianą chodników przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.Do realizacji kierowane są również zadania z wcześniejszych edycji programu, które wymagały w pierwszej kolejności przygotowania obszernej dokumentacji projektowej np. Wielka Pętla Fordonu.

Nowe inwestycje zawsze z chodnikiem

Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstanie też przy okazji dużych inwestycji drogowych. Piesi już korzystają z części nowej infrastruktury, która powstaje w ramach rewitalizacji Starego Fordonu. Szereg nowych chodników powstanie też wokół nowych mostów pomiędzy ulicą Fordońską i Toruńską oraz w obrębie ul. Perłowej i Chemicznej. W ciąg pieszo-rowerowy wyposażona będzie też rozbudowywana ul. Smukalska pomiędzy Piaskami i Smukałą. Warto podkreślić, że także ulice osiedlowe utwardzane płytami ażurowymi zawsze wyposażamy w cześć dla pieszych wyłożoną betonową kostką.
Ulice budowane w ramach Wieloletniego programu utwardzania ulic projektujemy natomiast w parze z chodnikami lub jako pieszojezdnie.