logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz liderem dobrych praktyk w działaniach prośrodowiskowych
Bydgoszcz została wyróżniona za działania związane z ochroną środowiska. Dziennik Gazeta Prawna uznał nas za lidera, bo jako jedyni w Polsce realizujemy projekt, który analizuje i rozwiązuje problemy funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej w tak dużej skali. Realizując projekt wart ponad 200 mln zł znikną problemy związane z zalewaniem ulic w naszym mieście.


W dniach 23-24 maja odbył się ogólnopolski kongres Perły Samorządu 2019, organizowany po raz siódmy przez Dziennik Gazetę Prawną. Miasto Bydgoszcz odebrało wyróżnienie w rankingu gmin, których działania mogą stanowić wzór dla innych, inspirować do działania i stanowić przykład skuteczności w wychodzeniu naprzeciw trudnościom. Nasze miasto konkurowało z największymi miastami w Polsce (kat. powyżej 100.000 mieszkańców). Ankieta składała się z pytań w obszarach: zarządzanie gminą i finanse, przestrzeń i infrastruktura, gospodarka, oświata i wychowanie, zdrowie, polityka senioralna, transport publiczny, smart city oraz środowisko i gospodarka odpadami.

W tej ostatniej kategorii okazaliśmy się liderem dobrych praktyk. Nasze nowatorskie działania związane z programem modernizacji kanalizacji deszczowej pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” została doceniona za działania prośrodowiskowe i ogromną skalę projektu.

Niewydolna kanalizacja deszczowa to problem, z którym borykają się wszystkie miasta w Polsce. Zaniedbania w tym zakresie sięgają kilkudziesięciu lat. Inwentaryzacja przeprowadzona w Bydgoszczy przez komunalną spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pokazała, że miejscami istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w 60-70 proc. jest niedrożna. Powoduje to zalewanie i podtapianie budynków i nieruchomości, uszkodzenia i zniszczenia dróg czy torowisk tramwajowych, a także utrudnienia komunikacyjne. Po przeprowadzeniu modernizacji sieci znikną tego typu problemy.

Dziennik Gazeta Prawna uzasadniając decyzję podkreśliła objęcie przebudową całego miasta. Projekt o wartości 216 mln zł przewiduje zbudowanie ok. 19 km kanałów deszczowych, 71 zbiorników retencyjnych, 28 oczyszczalni wód opadowych i roztopowych oraz wylotów do odbiorników. Projekt przewiduje ponadto budowę urządzeń umożliwiających oczyszczanie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych oraz przebudowę kanałów deszczowych.  W uzasadnieniu czytamy „ To obecnie jedyny projekt w Polsce, który analizuje i rozwiązuje problemy funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej w skali całego dużego miasta.”