logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie Centrum Informacji wyróżnione!
Bydgoskie Centrum Informacji zostało laureatem w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. I otrzymało wyróżnienie w czterogwiazdkowej kategorii. Jurorzy docenili jakość obsługi turystycznej na najwyższym poziomie, funkcjonalność i dostępność obiektu, także dla osób z niepełnosprawnościami, a także inicjatywy własne, które w ciekawy i skuteczny sposób promują nasze miasto.


Podczas Targów World Travel Show PTAK w Nadarzynie, Polska Organizacja Turystyczna rozdała nagrody w XIII edycji konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. Spośród 40 zgłoszeń w 4 kategoriach kapituła wyłoniła 4 laureatów. W każdej kategorii przyznano także po jednym wyróżnieniu. 

Konkurencja w tegorocznej edycji była bardzo duża i o zwycięstwie w największym stopniu decydowały dwa czynniki: inicjatywy własne oraz działalność wykraczająca poza standardową działalność informacji turystycznej. Kapitule zależało na nagrodzeniu przede wszystkich tych centrów, które angażują się w rozwój i promocję swoich miejscowości, podejmują wyzwanie prowadzenia działalności gospodarczej, stając się tym samym ważnym ogniwem oferty turystycznej.

W kategorii 4 gwiazdki wyróżnienie otrzymało Bydgoskie Centrum Informacji. Kategoria ta oznacza spełnienie najwyższych wymagań stawianych przez Polską Organizację Turystyczną punktom i centrom informacji turystycznej.

Kapituła konkursu kierowała się następującymi kryteriami: lokalizacja jednostki, oznaczenie dojścia i dojazdu, dostępność dla turystów w tym niepełnosprawnych, dostępność godzin pracy, kwalifikacje pracowników informacji turystycznej – w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji. Pod uwagę wzięto także wygląd obiektów, ich funkcjonalność, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne oraz kreowanie i realizację własnych inicjatyw w zakresie edukacja, kultura i rozwój turystyki.

Konkurs organizowany jest w ramach rozwijania Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Współczesne punkty i centra Informacji Turystycznej w Polsce są postrzegane dwojako – jako miejsca obsługi turystów lub jako aktywnego, zaangażowanego uczestnika życia turystycznego i inicjatora nowych projektów.

Nagrodzeni w kategorii 4 gwiazdki:

I nagroda – Tarnowskie Centrum Informacji

Wyróżnienie – Bydgoskie Centrum Informacji

Szczegółowe kryteria TUTAJ 

Bydgoskie Centrum Informacji:

Podstawowym zadaniem BCI jest bezpośrednia obsługa ruchu turystycznego w siedzibie centrum informacji turystycznej. W 2019 centrum odwiedziło już z ponad 28 tys. turystów krajowych, 4 tys. 500 turystów zagranicznych oraz 8 tys. mieszkańców Bydgoszczy. Do tego należy dodać liczne zapytania telefoniczne oraz internetowe, a także organizację stoisk informacyjnych podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i konferencyjnych odbywających się Bydgoszczy

BCI prowadzi także bieżący kalendarz wszystkich wydarzeń organizowanych w Bydgoszczy, udostępniany w aplikacji mobilnej oraz na stronach www.visitbydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.pl 

W centrum dla gości dostępne są bezpłatne materiały informacyjne o Bydgoszczy i okolicach (obszar Metropolii Bydgoszcz) w różnych wersjach językowych i różnorodnej formie i tematyce (foldery informacyjne, proponowane trasy zwiedzania, mapki), a także gry miejskie dla najmłodszych.

Są także do kupienia pamiątki, albumy, mapy oraz bilety na rejsy po Brdzie.

Bydgoska oferta turystyczna prezentowana jest także w Internecie (www.visitbydgoszcz.pl oraz na facebooku i Instagramie), w bydgoskiej turystycznej aplikacji mobilnej, a także podczas imprez targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą

W sezonie wiosenno-letnim, BCI organizuje rejsy turystyczne po Brdzie oraz spacery z przewodnikami turystycznymi

W 2014 roku BCI zdobyło I miejsce w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w roku 2014.