logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pod miastem trwa budowa nowoczesnej sortowni odpadów. Raport nr 3
Przy ul. Prądocińskiej rozpoczęła się budowa najnowocześniejszej sortowni śmieci. Dzięki automatycznej segregacji odpadów, jeszcze więcej śmieci trafi do recyklingu. W realizacji tego proekologicznego przedsięwzięcia pomagają fundusze unijne. Wartość całego zadania to 90 mln zł.


Miejska spółka ProNatura otrzymała 41 mln zł dofinansowania na rozbudowę Stacji Segregacji Odpadów w Bydgoszczy. W marcu br. rozpoczęły się prace projektowe. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Pod koniec wakacji przyszedł czas na pierwsze prace budowlane.

Obecnie na terenie kompleksu betonowane są fundamenty pod konstrukcje hali sortowni oraz zaplecza socjalnego. Wykonywana jest także izolacja. W najbliższych dniach rozpocznie się transport słupów i dźwigarów stanowiących elementy konstrukcji głównej hali. Wykonawcą zadania jest bydgoskie przedsiębiorstwo EBUD – Przemysłówka, które wyceniło prace na 35 mln zł. Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.  

Kolejnym ważnym etapem będzie wyposażenie hali w nowoczesne linie technologiczne. Za tę część zadania odpowiada firma SUTCO Polska. Wartość zadania to 55 mln zł.
Miejska spółka ProNatura od kilku lat konsekwentnie modernizuje obiekty, w których odbywa się coraz bardziej szczegółowa segregacja śmieci.

Nowoczesne urządzenia dostosowane do obowiązujących przepisów i norm zwiększą szanse na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w latach następnych. Zmodernizowana linia sortownicza składać się będzie m.in. z kabin doczyszczania poszczególnych frakcji wydzielonych odpadów, 17 separatorów optopneumatycznych, 2 separatorów metali nieżelaznych, 2 separatorów metali żelaznych, 2 separatorów balistycznych, sit kaskadowych , sita bębnowego oraz zespołu przenośników.

Segregacja śmieci nie kończy się na posegregowaniu śmieci na plastik i metal, papier i szkło w naszych przydomowych pojemnikach. Śmieciarki odbierając odpady z naszych posesji przewożą się do obiektów, które są odpowiedzialne na prawidłową segregację odpadów, tak aby mogły one trafić do ponownego wykorzystania. W 2018 roku uruchomiono separator, który automatycznie wybiera papier i tworzywa sztuczne tzw. „PETY”, w podziale na kolory. Pod koniec 2019 roku spółka rozpoczęła rozbudowę istniejącej linii o system przenośników i separator optyczny. Nowoczesne rozwiązania służą także poprawie warunków pracy osób obsługujących sortownię.