logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czekamy na bydgoskie kawki
Cztery jaja znajdują się obecnie w budce lęgowej dla kawek postawionej przez miasto. Za ok. 3 tygodnie możemy spodziewać się piskląt.Miasto pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie działania związanego z montażem skrzynki lęgowej dla kawki wraz ze sprzętem umożliwiającym transmisję „na żywo”. Budkę umieszczono na jednej z bydgoskich szkół. Film można oglądać na YouTube, wpisując w przeglądarkę „Przyroda Bydgoszcz”. Transmisja oznaczona jest czerwonym napisem „Na żywo”.

W lutym skrzynka została zasiedlona przez parę kawek. Wkrótce ptaki zaczęły znosić materiał do budowy gniazda. Pierwsze jajo w budce pojawiło się w miniony piątek, 7 kwietnia. Obecnie (wtorek, 11 kwietnia) w gnieździe znajdują się cztery jajka, a samica bardzo rzadko opuszcza skrzynkę.

Ustawienie skrzynki z transmisją „na żywo” ma charakter działania edukacyjnego. Kawki obserwowane są m.in. przez uczniów bydgoskich szkół budząc wiele pozytywnych emocji – w jednym z liceów trwa nawet nieformalny konkurs na imię dla pierwszego pisklęcia. Budka z transmisją jest pomocna m.in. na lekcjach przyrody, pomaga przybliżać zagadnienia związane z ekologią ptaków, które można obserwować w mieście.

Warto wiedzieć:

Kawka zwyczajna (Corvus monedula) to gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny krukowatych. Po raz pierwszy gatunek opisał Karol Linneusz w 1758 r. To ptak wielkości gołębia, zarówno samice jak i samce ubarwione są jednakowo – upierzenie czarne, a boki szyi, głowy i karku łupkowoszare. Na głowie czarna „czapka”. Młode ptaki głowę mają ciemniejszą – im starszy jest osobnik tym wyraźniej widać jaśniejsze boki głowy.

Wiązanie się w pary następuje wiosną, rok przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Zaloty samca polegają na eksponowaniu postawy imponującej, a także utarczek z innymi samcami, nawet stojącymi wyżej w hierarchii.

W naszej szerokości geograficznej kawki składają jaja w okolicach połowy kwietnia, średnio od 4 do 7 sztuk. Wysiadywanie wyłącznie przez samicę trwa przeciętnie 18 dni. Samiec w tym czasie nocuje poza gniazdem, ale w ciągu dnia karmi swoją partnerkę. Po wykluciu młode osobniki przez 30-35 dni karmione są przez rodziców, następnie opuszczają gniazdo, ale jeszcze przez 4 tygodnie pokarm dostarczają im rodzice.