logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Samorządowcy na spotkaniu z prezydentem RP w sprawie Lex Czarnek
22 lutego br. samorządowcy spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w sprawie Lex Czarnek. Przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich przedstawili argumenty za wetem nowelizacji ustawy o oświacie. W spotkaniu wzięła udział zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz reprezentująca na spotkaniu UMP.


We wtorek 22 lutego o godz. 14.00 przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, by porozmawiać o wyzwaniach stojących przed polską oświatą. Samorządowcy zaapelowali o zawetowanie ustawy Lex Czarnek i przekazali Prezydentowi list, w którym sformułowali wyzwania dla edukacji oraz zaprosili Prezydenta do stworzenia zespołu „Przyszłość dla Edukacji”.
 
Samorządowcy w rozmowie z Prezydentem RP podkreślali, że Lex Czarnek czyni bezprawnie z kuratora oświaty organ nadzoru nad samorządem terytorialnym. Dodatkowo kurator nie ponosiłby żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje. Alarmowali, że Polska szkoła mierzy się obecnie z szeregiem wyzwań wynikających z zaniedbań, niedofinansowania, niedostosowania do wymogów współczesnego świata, pandemii czy braku środków finansowych.
 
- Najpierw polską oświatę dotknęła reforma minister Zalewskiej, która wprowadziła chaos organizacyjny likwidując gimnazja. Następnie byliśmy świadkami ogólnopolskich strajków nauczycieli o godne wynagrodzenie. To słuszne postulaty, niestety subwencje oświatowe, które otrzymujemy nie wystarczają nawet na pensje dla nauczycieli. Tylko w tym roku Wrocław do wypłat dopłaci 70 mln zł, a przecież pandemia także mocno odbiła się na kondycji polskiej szkoły. Jakby tego było mało teraz Lex Czarnek, czyli kolejny cios w edukację, w niezależność szkół i autonomię samorządów. Dlatego sprzeciwiamy się temu i o tym rozmawialiśmy z Prezydentem Dudą - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
 

Zdaniem strony samorządowej kolejne wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, posiadającego w polskim systemie oświaty i tak bardzo dużo kompetencji, nie rozwiąże problemów polskiej szkoły – przeciwnie, doprowadzi do pogorszenia jakości i ograniczenia oferty edukacyjnej szkół oraz osłabienia roli rodziców. Samorządowcy podkreślają, że nie jest za późno na rozmowę i współpracę, proponując wspólne opracowanie kompleksowej nowelizacji prawa oświatowego.

Samorządowcy wskazali konkretne problemy i propozycje ich rozwiązania, które podczas spotkania z Prezydentem Dudą zaprezentowała Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy, przewodnicząca Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Edukacji. - Dzisiaj prosiliśmy prezydenta o weto i przerwanie procedowania nowelizacji prawa oświatowego. Pan prezydent na spotkaniu wyraził wiele wątpliwości co do tej ustawy, mamy związku z tym nadzieję, że ją zawetuje. To tylko pierwszy krok ku lepszej edukacji. Potrzebne jest opracowanie kompleksowej zmiany całego systemu, obejmujące m.in. brak kadr i prestiżu zawodu nauczyciela, podstawę programową niedostosowaną do współczesnych potrzeb, brak właściwego zaadresowania potrzeb opieki psychologicznej ucznia, odbiurokratyzowanie szkoły. Wciąż ważne są kwestie zapewnienia odpowiedniego finansowania zadań oświatowych oraz klarowny podział kompetencji w zakresie edukacji rząd – samorząd. To kluczowe problemy i wyzwania polskiej oświaty, o których jako samorządy chcemy rozmawiać - mówi Iwona Waszkiewicz.
 
W rozmowach w Pałacu Prezydenckim udział wzięli: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Dorota Zmarzlak, wójt Izabelina, wiceprezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, członek Unii Metropolii Polskich, Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, członkini Unii Metropolii Polskich, Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polski, senator RP, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz ZMP.
 
Warto wiedzieć:
Samorządowcy, organizacje społeczne, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie od kilku miesięcy apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły.  W ramach kampanii Wolna Szkoła, do której dołączyło ponad 100 organizacji społecznych oraz organizacji samorządowych i branżowych takich jak Ruch Samorządowy TAK dla Polski, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, nieustająco pokazują konsekwencje projektowanych zmian i zachęcają do przeciwstawienie się ich wprowadzeniu.
 
4 lutego br. Senat RP podjął uchwałę o odrzuceniu nowelizacji Prawa oświatowego, którą uchwalił 13 stycznia Sejm RP. Senatorowie wzięli pod uwagę między innymi opinie Rzecznika Praw Obywatelskich, prawników – konstytucjonalistów (prof. Ryszard Piotrowski, prof. Krystian Ziemski), Biura Legislacyjnego Senatu, a także wystosowane do Prezydenta RP po uchwaleniu ustawy pismo Komitetu Badań Pedagogicznych PAN.  9 lutego Sejm odrzucił uchwałę Senatu, który był przeciwko nowelizacji ustawy prawo oświatowe – Lex Czarnek. Trafiła ona do Prezydenta RP, w którego rękach jest obecnie decyzja o dalszych losach prawa oświatowego.