logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miasto Bydgoszcz otrzymało od Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1 002,00 zł. Kwota została przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zorganizowano 1 wycieczkę dla uczniów szkoły podstawowej w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

1. Kultura i dziedzictwo narodowe,
2. Największe osiągnięcia polskiej nauki.