logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Elektroników i informatyków najlepiej kształcą w Bydgoszczy
Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy to najlepsze technikum w Polsce – tak uznała kapituła ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanego już po raz 19. przez miesięcznik „Perspektywy”.


Bydgoskie technikum od sześciu lat jest w czołówce rankingu techników. W ubiegłym roku i trzy lata temu było na czwartym miejscu, przed dwoma laty na trzecim. Teraz jest liderem. Szkoła kształci obecnie w trzech innowacyjnych kierunkach: technik teleinformatyk, technik informatyk i technik elektronik.

Głównym kryterium rankingowym są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny.

Co – zdaniem kapituły rankingu – składa się na sukces szkoły? Nacisk nie tylko na naukę zawodu, ale również na umiejętności miękkie, czyli nauka języków obcych, wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, czy cały wachlarz umiejętności personalnych. Temu służą m.in. sale dydaktyczne wyposażone w dobrej jakości sprzęt audiowizualny czy nowoczesne pracownie zawodowe. Po drugie, szkoła ściśle współpracuje z lokalnymi firmami czy zrzeszeniami zawodowymi, dzięki czemu jej absolwenci nie mają problemów ze odnalezieniem się na rynku pracy. Placówka aplikuje w wielu projektach europejskich, a we wrześniu 2016 roku podpisała umowę patronacką z iQor Global Services Polska na prowadzenie klasy w zawodzie technik elektronik, tzw. iQor Class. Kapituła rankingu zwróciła również uwagę na ofertę pozalekcyjną. Największa dumą szkoły, znaną zapewne wszystkim bydgoszczanom, jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która uświetnia wiele wydarzeń na terenie miasta.

W pierwszej setce techników znalazły się jeszcze: na miejscu 24. – Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych (awans z miejsca 53.), na miejscu 40. – Technikum w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza (awans z miejsca 121.), na miejscu 55. – Technikum Budowlane w ZS Budowlanych (z miejsca 246.), a na 63. – Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (z miejsca 87.). Szkoły te uhonorowano Złotymi Tarczami.

W rankingu liceów najwyżej spośród bydgoskich szkół, na 17.miejscu, uplasowało się VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (w 2016 r. na miejscu 27.).

Warto wiedzieć:

Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy powstało w 1968 r. W tym samym roku skonstruowano pierwszy polski komputer Odra 1304.