logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wypięknieją ogródki na terenie Miasta
W sezonie letnim - żywe rośliny, dekoracyjne oświetlenie zieleni i przestrzeni ogródka, lekkie, ażurowe i maksymalnie otwarte konstrukcje. Zimą - szklane ściany, wystrój tematyczny, świąteczny, iglaki, tuje, cyprysy – tak będą wyglądać ogródki gastronomiczne na terenie Miasta.


- Ogródki gastronomiczne powinny pozytywnie i harmonijnie wpisywać się w przestrzeń Miasta. Nowością jest wprowadzenie okresu letniego oraz zimowego, gdzie w okresie zimowym wskazujemy przy aranżacji na lekkie konstrukcje, szklane ściany, wystój zimowy, świąteczny, rośliny iglaki, tuje, cyprysy itp. Latem natomiast, przy aranżacji ogródka należy użyć żywych kwiatów oraz dekoracyjnego oświetlenia zieleni oraz przestrzeni ogródka. Forma ogródka powinna być maksymalnie lekka i stylistycznie dopasowana do miejsca, szczególnie w historycznej części Miasta. Zakazujemy sztucznej trawy, podestów, chyba że jest to konieczne ze względu na spad ulicy. Ogródki mają być kolorowe, dekorowane żywymi kwiatami, otwarte i przyjazne dla mieszkańców i turystów – mówi Marek Iwiński, plastyk Miasta. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad umieszczania w przestrzeni publicznej ogródków sezonowych a także ich wyglądu opracował Plastyk Miasta. Zasady dotyczą wszystkich ogródków na terenie Miasta – nie tylko tych w ścisłym centrum. Wytyczne dotyczą aranżacji samego ogródka i terenu wokół niego.

Nowe zasady reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia br. Ich celem jest ujednolicenie estetyki sezonowych ogródków gastronomicznych, a w konsekwencji - większa estetyka i ład w przestrzeni Miasta. Bydgoszcz została podzielona na strefy – A, B i C. Estetyka i wygląd ogródka zależy od strefy jego zlokalizowania. 

Przykładowo, w przypadku ogródków zlokalizowanych w strefie A (Stary Rynek) wymagane są wysokie walory estetyczne i dobra jakość, zastosowanie elementów wystroju nawiązujących do indywidualnego charakteru lokalu, poszanowanie przestrzeni historycznych miasta i jego architektury. Stawiamy na ogródki maksymalnie otwarte, niestanowiące zwartej zabudowy.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w zarządzeniu Prezydenta.