logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Węzeł Szarych Szeregów. Zmiany przy nowej pętli. Raport nr 8
Z piątku na sobotę (12/13 kwietnia) rozpocznie się kolejny etap prac przy modernizacji węzła Szarych Szeregów. Zamknięta zostanie północna jezdnia ulicy Wojska Polskiego na wysokości budowanej nowoczesnej pętli przy ul. Magnuszewskiej . Umożliwi to przebudowę ciepłociągu oraz dokończenie prac przy jezdniach.


W trakcie tego etapu prac ruch w obu kierunkach odbywać będzie się jezdnią południową (od Magnuszewskiej do centrum handlowego). Na przejazd przez skrzyżowanie Wojska Polskiego z Magnuszewską warto zarezerwować więcej czasu. Po przebudowie ten odcinek ulicy stanie się jeszcze bezpieczniejszy. Zaplanowano między innymi dobudowanie dróg rowerowych, przebudowę sygnalizacji i odnowienie nawierzchni. Znaczna część prac została już zrealizowana.

Coraz lepiej widać też  jaki sposób wyglądać będzie nowa pętla tramwajowa w tym rejonie. Będzie pozwalała na bardzo wygodne przesiadki. Nie będzie już wykorzystywana wyłącznie w przypadku awarii. Ma umożliwiać również kończenie kursów regularnym liniom bez względu na to, z którego kierunku nadjeżdżają. Dodatkowo na pętli powstaje też jezdnia, która pozwoli zawracać autobusom. Warto podkreślić, że rozmieszczenie peronów i sposób organizacji ruchu pozwolą na bardzo wygodne przesiadki (drzwi podjeżdżających  autobusów będą zwrócone naprzeciwko wejść do tramwajów). Wokół pętli dobudowane zostaną też nowe chodniki, a wzdłuż ul. Wojska Polskiego dodatkowo powstaną drogi rowerowe. Będą one łączyć się z ciągami wybudowanymi w poprzednich latach i od ul. Magnuszewskiej do Trasy Uniwersyteckiej.Koszt całej inwestycji (wraz z węzłem Szarych Szeregów) to 65 mln zł. Zakończenie wszystkich prac   planowane jest jesienią. Przebudowa tramwajowego węzła na Wyżynach  to jeden z elementów dużego projektu zakładającego poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli górnego tarasu Bydgoszczy (Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska). Wszystkie zadania inwestycyjne wraz z zakupem taboru pochłoną ponad 350 mln zł.