logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej. Jezdnie i most w budowie. Raport nr 19
Wzdłuż rozbudowywanej ulicy Grunwaldzkiej powstają kolejne odcinki nowych jezdni. Budowany jest też nowy most na Flisie. Nową dwujezdniową ulicą zapewnimy kierowcom bezpieczne i szybkie połączenie z trasą ekspresową S5. To również duże udogodnienie dla mieszkańców Osowej Góry.


Obecnie największy zakres robót realizowany jest na odcinku leśnym. Wykonawca po wybudowaniu w ubiegłym roku jezdni południowej, buduje teraz jezdnię północną. Na odcinku liczącym około 1,7 kilometra ułożono już pierwsze warstwy konstrukcyjne oraz krawężniki. Zbliżony zakres robót realizowany jest przy nowej  północnej jezdni na Osowej Górze pomiędzy Lidlem i stacją benzynową (około 400 metrów nowej drogi). Na skarpie w kierunku granicy miasta budowana jest natomiast jezdnia południowa (odcinek liczący około 500 metrów). Na Czyżkówku trwają natomiast prace związane z budową nowego mostu przez strugę Flis. W ostatnich dniach rozpoczął się montaż konstrukcji z blach karbowanych. Wcześniej wykonano fundamenty.

Zaawansowanie robót zbliża się do 40 procent. W ocenie wykonawcy zakończenia wszystkich prac można spodziewać się latem przyszłego roku. To dłużej niż wcześniej zakładaliśmy. Wykonawca nie mógł jednak rozpocząć wszystkich prac zgodnie z harmonogramem na odcinku pomiędzy Koronowską i Filtrową. Wojewoda Kujawsko – Pomorski potrzebuje dodatkowego czasu na przekazanie ostatnich nieruchomości miastu (blisko 300 dni opóźnienia). Dodatkowo prace skoordynowane zostały z budową nowej sieci ciepłowniczej pomiędzy centrum i Osową Górą. W kilku punktach rozszerzono zakres robót w związku z dodatkowymi kolizjami z uzbrojeniem podziemnym.

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum pojadą wydzielonym buspasem, a rowerzyści zyskają bezpieczną drogę rowerową. Nowa dwujezdniowa ulica zapewni nie tylko bezpieczne i szybkie połączenie z trasą ekspresową S5. To również duże udogodnienie dla mieszkańców Osowej Góry.

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej obok rozbudowy ul. Kujawskiej, budowy II etapu Trasy Uniwersyteckiej i przygotowywanej budowy nowych mostów na Brdzie to największe przedsięwzięcia drogowe na najbliższe lata. Na wszystkie te  inwestycje  miasto pozyskało wysokie  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w liczbach:

 

  • Koszt prac budowlanych  – 75,8 mln zł
  • Długość modernizowanego  odcinka – 4,55 km
  • Długość buspasa – 2,95 km
  • Długość dróg rowerowych – 4,95 km
  • Powierzchnia chodników 14840 m2