logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

FOTOWOLTAIKA NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJMiasto Bydgoszcz zwiększa produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Coraz więcej szkół, żłobków, obiektów sportowych i budynków należących do miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, zyskuje instalacje fotowoltaiczne. Miasto Bydgoszcz posiada w swoich zasobach 42 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 707 kW oraz 4 instalacje w zasobach spółek miejskich o łącznej mocy 128 kW. Dzięki tym inwestycjom w OZE w 2020 r. Miasto Bydgoszcz wyprodukowało energię elektryczną, o łącznej wartości 516 tys. zł. Pozyskano też środki unijne na instalacje fotowoltaiczne dla kolejnych 11 budynków miejskich w roku 2021. Pozwolą one zwiększyć wartość energii produkowanej z OZE do poziomu ponad 1 mln zł rocznie.

Elementy Smart:
Zrównoważone gospodarowanie zasobami
– system instalacji fotowoltaicznych pozwala korzystać z odnawialnej energii słońca, ograniczając tym samym zapotrzebowanie na energię elektryczną produkowaną w elektrowniach opartych na paliwach kopalnych. Obniża także emisję gazów cieplarnianych.