logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ponad milion złotych na działalność kulturalną
Masz pomysł na promowanie Bydgoszczy i realizację zadań w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - weź udział w konkursie. Na zgłoszenia czekamy do 24 stycznia 2020 roku.


Corocznie z budżetu miasta wspierane są przedsięwzięcia inicjowane przez bydgoskie środowiska twórcze w ramach otwartych konkursów ofert. Od 2014 roku odstąpiliśmy od organizacji jednego wspólnego konkursu ofert, na rzecz pięciu konkursów tematycznych. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej, daje też możliwość doboru składu jury pod kątem poniższych konkursów tematycznych.

Ogłoszone zostały konkursy na realizację w 2020 r.:

 

  • projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy
  • projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej
  • popularyzacji tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy
  • projektów dokumentacyjnych i wydawniczych oraz ponadlokalnej prezentacji inicjatyw kulturalnych.

Na konkursy przeznaczono kolejno 650, 115, 115, 250 i 50 tysięcy złotych. Celem konkursów ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. O przyznanie środków finansowych wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

Ofertę konkursową należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl - elektroniczny generator wniosków (LINK). Link działa tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Rejestracja w systemie Witkac.pl jest bezpłatna. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 14.00.

Ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Link TUTAJ. Organizacje, które nie planują uczestniczyć w konkursie mogą zgłaszać przedstawicieli do komisji opiniującej zgłoszone oferty –zapraszamy do podjęcia aktywności również w tym aspekcie (formularz zgłoszeniowy znajduję się TUTAJ). Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursów oraz składania ofert lub proponowania przedstawicieli w komisji konkursowej.

Warto wiedzieć:
Informujemy również, że na kontynuację otwartego konkursu ofert a realizację w latach 2019-2021 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono w 2020 r. kwotę w wysokości 800 tys. zł.