logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Filharmonia Pomorska się rozbudowuje – konkurs architektoniczny ogłoszony
Filharmonia Pomorska ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy gmachu. W konkursie mogą wziąć udział architekci ze wszystkich krajów unijnych – jego wyniki poznamy wiosną przyszłego roku, a nadesłane prace zobaczyć będzie można na specjalnej wystawie. Wartość inwestycji szacowana jest na 200 mln zł.


To będzie jedna z ważniejszych inwestycji związanych z instytucjami kultury w naszym mieście. Nie byłaby ona możliwa bez wsparcia miasta – Bydgoszcz przekazała niezbędną działkę pod rozbudowę gmachu, a radni uchwalili nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający realizację inwestycji.

Instytucja właśnie ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy gmachu. Konkurs jest międzynarodowy – mogą wziąć w nich udział architekci z terenu całej Unii Europejskiej. Termin składania prac konkursowych upływa 24 marca 2020 roku, a ogłoszenie wyników zaplanowano na 14 kwietnia przyszłego roku. Organizatorzy spodziewają się naprawdę ciekawych realizacji, w związku z tym zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, na której znajdą się najciekawsze propozycje. 

Inwestycja planowana jest z wielkim rozmachem – w nowym obiekcie znajdzie się sala koncertowa, sale prób, w tym salę prób dla pełnego składu orkiestry, a także sala kameralna przeznaczona specjalnie na projekty edukacyjne. Do tego garderoby, foyer i przestrzeń obsługi melomana (m. in. kasy, poczekalnie, restauracja). 

Obecny gmach Filharmonii przejdzie generalny remont, m. in. zmodernizowana zostanie sala koncertowa z wielką dbałością o walory akustyczne - wcześniej przeprowadzone zostały wnikliwe badania akustyczne. 

W planach jest także stworzenie parkingów podziemnych, a także dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Biuro projektowe, które wygra konkurs przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej. Filharmonia chce uzyskać pozwolenie na budowę w 2022 roku, a zakończyć całą inwestycję w 2025 roku.

Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 200 mln zł.