logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dyrektor Teatru Kameralnego odebrał powierzenie
Dziś, 4 listopada br. dyrektor Teatru Kameralnego Mariusz Napierała odebrał z rąk Prezydenta Rafała Bruskiego powierzenie obowiązków dyrektora instytucji. Dyrektor został wybrany w drodze konkursu i zarekomendowany prezydentowi miasta w sierpniu br.


- Panie Dyrektorze, gratuluję wyboru i cieszę się, że podjął się Pan wyzwania tworzenia nowej miejskiej instytucji kultury – mówił wręczając powołanie prezydent Rafał Bruski. - Przed Panem trudna ale też wyjątkowa misja tworzenia Teatru Kameralnego od podstaw. Bydgoszczanie, zwłaszcza najmłodsi, z niecierpliwością czekają na drugą scenę teatralną nad Brdą – dodał Prezydent. 

- To dla mnie wyzwanie i zobowiązanie – mówił dyrektor Mariusz Napierała. - Wychowałem się w Bydgoszczy i mam w sobie sentyment i tęsknotę za tym miastem. Zawsze miałem poczucie, że byłoby dobrze, żeby Teatr Kameralny wrócił nad Brdę. To wyjątkowe, że mieszkańcy wypowiedzieli się za tym, by ten teatr odbudować i wypełnić życiem – dodał. 

 

Mariusz Napierała urodził się w Bydgoszczy. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego. Studiował na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2000 roku uzyskał dyplom magistra sztuki. Od 2007 roku na stałe współpracuje z Operą Nova, gdzie zrealizował kilka autorskich projektów scenografii, m.in. do baletu Pan Twardowski, baletu Kopciuszek, opery Rusałka, baletu Dziadek do orzechów czy przedstawienia baletowego dla dzieci Magiczne zabawki. Regularnie od 11 lat tworzy scenografię i kostiumy do Koncertów Sylwestrowo-Noworocznych w Operze Nova. 

Napierała współpracuje także z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. Projektował scenografię do przedstawień dyplomowych wydziału wokalno-aktorskiego w ramach Operowego Forum Młodych. Współpracuje z wieloma teatrami w Polsce, m. in. z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Współpracuje również z teatrami lalki i aktora: Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, Teatr Maska w Rzeszowie, Teatr Groteska w Krakowie. 

Pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

Warto wiedzieć:

Radni Rady Miasta Bydgoszczy na sesji RM 27 marca br. zdecydowali o powołaniu nowej instytucji kultury – Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Potrzeba rozwoju infrastruktury kulturalnej Bydgoszczy, w tym potrzeba utworzenia drugiej sceny teatralnej, sygnalizowana była od lat przez środowiska kulturalne i mieszkańców Miasta. Problem niedostatecznej infrastruktury i braku alternatywnych instytucji kultury uwypuklił się szczególnie w toku tworzenia obywatelskiej strategii rozwoju kultury, gdzie wskazywano na pilną potrzebę utworzenia drugiej sceny teatralnej, w tym przeznaczonej w szczególności dla młodego widza. Bydgoszczanie zwracali na to uwagę m. in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Ich celem było wskazanie przyszłych funkcji rewitalizowanego obiektu dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej. Stąd m. in. decyzja o wpisaniu utworzenia drugiej sceny teatralnej do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026. I kolejna decyzja miasta, aby rozpocząć dużą i niezwykle ważną inwestycję, jaką jest rewitalizacja Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej. Inwestycja zakłada kompleksową rewaloryzację, przebudowę oraz rozbudowę zdegradowanego obiektu i stworzenie w nim nowoczesnej miejskiej instytucji kultury, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr Kameralny ma także umożliwiać prezentację form dramatycznych i muzycznych. Nowo utworzona instytucja realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców.

O rewitalizacji obiektu można przeczytać tutaj.