logo miasta - trzy kolorowe spichrze

„Bardzo Młoda Kultura” – konkurs rozstrzygnięty
Będą badać historię regionu, zgłębiać trendy w sztuce czy komponować piosenki – Miejskie Centrum Kultury ogłosiło wyniki konkursu „Bardzo Młoda Kultura” na organizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Dofinansowanie otrzyma 11 projektów.


W konkursie Bardzo Młoda Kultura 2019 można było ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych. 

W ramach zadania MCK przyznaje granty do 5 tys. zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na organizację m. in. warsztatów, projekcji, inscenizacji, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wydarzeń z dziedzin tj. taniec, muzyka, literatura, opera, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, moda, język, street art.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogli składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotnym kryterium było nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel mógł zawrzeć porozumienie z animatorem kultury.

Na konkurs wpłynęły 34 wnioski, z czego 11 zostało najwyżej ocenionych i otrzyma dofinansowanie. Wśród nich znalazły się m. in. projekty zaproponowane przez Bydgoską Akcję Nęcenia Aktywną Nauką „Banan”, Gminny Ośrodek Kultury w Rogoźnie, Soleckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Dziedzictwo Rodzinnej Kultury, Centrum Animacji i Rozwoju Osobistego „Żółty Beret”.

Z wszystkimi projektami można zapoznać się TUTAJ.   

Warto wiedzieć: 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zostało beneficjentem programu Bardzo Młoda Kultura realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzaez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw m.in.: kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych, partycypacyjnych oraz komunikacyjnych.