logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Literatura w Centrum: Marek Kazimierz Siwiec

2022-02-08 18:00
2022-02-08 20:00
Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury
Pozostałe
Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury

8 lutego 2022 gościem cyklu „Literatura w Centrum” będzie poeta, prof. UKW Marek K. Siwiec. Okazją do spotkania w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy będzie najnowsza książka poetycka „Przyjaźń”.
„Rozpoznając skomplikowane osobowości, Marka i Krzysztofa, ich tryb życia, poglądy, temperamenty i ambicje – ujawnione i przetworzone w narracyjnych, a zarazem symbolicznych utworach – zauważamy, że »Przyjaźń« ukazuje wyraziste ścieranie się dwóch silnych, a jednocześnie nadwrażliwych mężczyzn, którzy są twórcami. Ze swej natury – jak sadzę – obydwaj są poetami. »Ci dwaj«, dobrze się znają, rozumieją i wzajemnie potrzebują, nie tylko wtedy, gdy prowadzą egzystencjalne i intelektualne rozmowy, ale także w sytuacjach bolesnych upadków, zderzeń z rzeczywistością i osobistych strat. Przyjaźń, rozwijająca się przez prawie 40 lat, jawi się w poezji, jako wyraz ich człowieczeństwa i szczególnej wspólnoty, którą zawiązali i o którą dbali. Jest źródłem ich wewnętrznej siły i darem od losu.
A gdy zauważymy jeszcze, że Krzysztofa i Marka otacza grono osób, bliższych i dalszych, pisarzy, filozofów i malarzy, ale też, tak zwanych, samotników i straceńców – z których każdy ma swoją historię, godną uwagi i szacunku narratora »Przyjaźni« – wtedy dopiero jasno zrozumiemy, że książka traktuje o przyjaźni z innym ludźmi i ze światem. Marek i Krzysztof starają się go poznać, zrozumieć, sami się w nim odnaleźć i spełnić. »Wyciągnąć rękę«, pozostając jednocześnie sobą. Tak, dopiero, gdy zobaczymy to wszystko, odkrywamy uniwersalny przekaz tej poezji”.
Hanna Strychalska
Marek Kazimierz Siwiec — urodzony w 1950 r. w Kętrzynie, poeta, filozof, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miastem jego młodości był Olsztyn. W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców, z estetyki i krytyki artystycznej, m.in. o twórczym źródle. Wiele jego utworów ukazało się w pismach literackich, m.in. „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”, „Twórczości”. Autor rozpraw i szkiców z estetyki m.in. o współczesnych poetach, Zbigniewie Herbercie, Czesławie Miłoszu, Stanisławie Grochowiaku, Kazimierzu Świegockim, Kazimierzu Hoffmanie. Pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wchodził w skład Rady Redakcyjnej pisma „Filo-Sofija”. Krzysztof Derdowski poświęcił jego twórczości książkę pt. „Kto w wielkiej gonitwie życia… Rzecz o poezji Marka Kazimierza Siwca” (2015). Otrzymał Nagrodę imienia Ryszarda Bruno-Milczewskiego za rok 2015 w Dziale Poezji. Jest laureatem nagrody Strzała Łuczniczki za najlepszą bydgoską książkę roku – poezja (2019).
Książki poetyckie:
„Odwrócone lustro” (1979),
„Twój świt ucieka nad ranem” (1984),
„Kostka” (1990),
„Żyłka” (2011),
„Kto” (2013),
„Blask” (2018),
„Przebłysk, wiersze londyńskie” (2019),
„Okno pogody” (2020),
„Przyjaźń” (2021).
Książki filozoficzne:
„Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki” (2005),
„Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza” (2005).
Współredagował książki o myśli Jana Pawła II, „Rozumieć cierpienie?…” (2010) oraz o poezji Kazimierza Hoffmana „Poznawanie Kazimierza Hoffmana…” (2011). Redagował i współredagował pięć monograficznych tomów „Filo-Sofiji” o twórczym źródle.

______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl