logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA dz. 2

2019-09-17 09:00
2019-09-17 20:00
Zespół Pałacowo Parkowy Ostromecko
Konferencja
Zespół Pałacowo Parkowy Ostromecko

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.
Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości technicznej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.
III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna skupi się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.
Proponowane zagadnienia referatów: przywracanie zapomnianych, zmarginalizowanych i odrzuconych instrumentów do praktyki muzycznej, powrót do brzmień przeszłości, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów, zagadnienia wykonawcze dawnej praktyki muzycznej, historia wytwórni instrumentów, edukacja w zakresie gry na instrumentach tradycyjnych, restytucja dóbr kultury muzycznej, badania historyczno-muzykologiczne w zakresie instrumentologii, badanie audiosfery przeszłości, terminologia instrumentologiczna, ikonografia muzyczna. Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.
PROGRAM
WTOREK 17.09.2019
9.00-9.30 - Maciej Szarafiński, Konserwator, rzeczoznawca historycznych fortepianów, fortepianmistrz, Sposoby opowiadania historii fortepianu
9.30-10.00 Janusz Starzyk, Stroiciel fortepianów i pianin
Strój mezotoniczny i nierównomiernie temperowany w praktyce
10.00-10.30, Andrzej Włodarczyk, Technik budowy fortepianów,
Prace konserwatorskie przy fortepianie F.J.Marty, Królewiec ok. 1810-1820 r.
10.30-11.00 - Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Nieznany fortepian z Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu
11.00-11.30 - Michał Bruliński, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
Fortepian w retrospektywnym duecie polskiego oświecenia: utopijna trampolina czy melancholijny artefakt?
11.45-12.15 - Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel
Działalność i dorobek naukowy prof. Jerzego Gołosa
12.15-12.45 - Dr Andrzej Prasał, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego
Nowy ideał organów – Orgelbewegung na ziemi kłodzkiej
14.00-14.30 - Dr Jacek Steczkowski
Kopie i fałszerstwa w lutnictwie artystycznym
14.30-15.30 - Prof. Honorata Stalmierska, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Jan Bartoś
Atrybucja skrzypiec będących w posiadaniu Musée de la Musique Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, jako instrumentu należącego do polskiej szkoły lutniczej XVII i XVIII w.
15.45-16.30 - Karl K. Koch (Karol Kamil Koć)
Gitarzysta i konserwator dzieł sztuki, uczeń M° Lorenzo Frignaniego
Jak brzmiały instrumenty dawne? Gitara romantyczna na Półwyspie Apenińskim w XIX w. Kopia lutnicza jako sposób zachowania i upowszechnienia znajomości brzmienia
16.30-17.15 PROMOCJA SŁOWNIKA
Prof. Beniamin Vogel - Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku, wydanie II, Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz 2019
17.15-17.45, Monika Stachowiak, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Klawesyn z 1983 roku wybudowany przez Alana Gotto jako przykład kopii instrumentu flamandzkiego
19.00 KONCERT
Ottorino Respighi, Sonata h-moll na skrzypce i fortepian
– koncert pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Michał Szałach (skrzypce), Justyna Jażdzyk (fortepian: Bechstein, XIX w.)

______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki    aplikacji mobilnej (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres  wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl