logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich występują do Przewodniczącego PKW
Prezesi Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich wystąpili wczoraj, 20 marca br. do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Zwracają uwagę, że w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, prawidłowa realizacja przez samorządy wyborów prezydenckich będzie zagrożona.


 - W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP wyznaczonymi na dzień 10 maja br. chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wybory to nie tylko kampania i dzień głosowania ale również związane z ich przygotowaniem prace techniczno-organizacyjne (trwające wiele tygodni). Wiele z tych czynności realizują jst. Nie są to zadania własne gmin. Należą do kategorii zadać zleconych z zakresu administracji rządowej, na której spoczywa odpowiedzialność za ich przebieg i organizację - piszą Zygmunt Frankiewicz i Tadeusz Truskolaski.

- Czujemy się w obowiązku zwrócenia uwagi, że w okolicznościach zaistniałego zagrożenia epidemicznego, ich prawidłowe zrealizowanie, przy jednoczesnym zachowaniu sztywnych terminów kalendarza wyborczego, będzie zagrożone - wskazują samorządowcy.

Wśród problemów, które wymagają pilnych odpowiedzi prezesi korporacji samorządowych wskazują m. in. kompletowanie składów obwodowych komisji wyborczych, szkolenia, zabezpieczenie wyborców i członków obwodowych komisji wyborczych,  zabezpieczenie i zapewnienie punków do głosowania, kwarantannę wyborców czy obsługę wyborów.

Samorządowcy wskazują, że uzyskanie stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach wskazanych w wystąpieniu jest dla urzędów miast niezbędne dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta RP. Deklarują również współpracę i gotowość podjęcia rozmów z PKW.

Pełna treść wystąpienia ZMP i UMP TUTAJ.