logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana dowództwa w JFTC
Polski generał, Adam Joks jest od dzisiaj Dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych. Zastąpił na tym stanowisku gen. dyw. Wilhelma Grüna, który stał na czele JFTC od 2016 roku.


Uroczysta zmiana na stanowisku dowódcy JFTC odbyła się w siedzibie jednostki w czwartek, 11 lipca. Po podniesieniu flag i odegraniu hymnów NATO oraz hymnu Polski i Niemiec, nastąpiło oficjalne przekazanie dowództwa JFTC na ręce polskiego generała Adama Joksa. 

Nowy dowódca przejął tym samym jednostkę od gen. dyw. Wilhelma Grüna, który stał na czele JFTC od 2016 roku.

W uroczystościach wziął udział prezydent Rafał Bruski, który wręczył odchodzącemu generałowi Grünowi Medal Prezydenta. - Dziękujemy za Pana zaangażowanie i życzliwość– powiedział prezydent Bruski. - Gratuluję dokonań i dziękuję za współpracę – zawsze konstruktywną, przyjazną i otwartą – dzięki temu mogliśmy wspólnie organizować w Bydgoszczy Dzień NATO i kształtować najlepszy wizerunek Bydgoszczy jako polskiej stolicy NATO.

Nowy szef JFTS, gen Adam Joks otrzymał od Prezydenta Bydgoszczy list gratulacyjny.  

Adam Joks urodził się 5 lipca 1966 roku w Ostrzeszowie. Jest generałem dywizji Wojska Polskiego. W latach 1986-1990 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych  im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1990 r. został mianowany podporucznikiem.  Pełnił służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu w 13 Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie, dowódcy plutonu szkolnego i kompanii szkolnej w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim. 

Ukończył studia magisterskie w Politechnice Warszawskiej oraz - w 1994 - kursy dowódców plutonu i kompanii w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster. 

Od 1997 do 1999 studiował w Akademii Obrony Narodowej, następnie został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2002 został przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko specjalisty w Zarządzie Operacji Lądowych G-3. Od 2003 do 2004 odbywał studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2004 awansował na podpułkownika. Po ukończeniu studiów został skierowany do służby w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na stanowisko zastępcy szefa Oddziału G-9 Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W 2006 objął stanowisko dowódcy Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach. W 2007 ukończył Zaawansowane Studia Bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Po tych studiach został przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych, a 2 grudnia 2007 został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W tym czasie odbył w 2010 studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. 10 grudnia 2012 objął stanowisko dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. 1 sierpnia 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował go na stopień generała brygady. 

W 2015 ukończył kurs oficerów flagowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie. Od 19 października 2015 miał objąć stanowisko dowódcy części polskiej Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 18 lipca 2017 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód w Elblągu. Z dniem 10 stycznia 2018 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP. 22 lutego 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda mianował go na stopień generała dywizji. 

Warto wiedzieć: 

Bydgoskie Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre) powstało w 2004 roku i było pierwszą jednostką, jaką Sojusz ulokował w krajach byłego bloku komunistycznego. JFTC to jednostka, którą reprezentują przedstawiciele ponad dwudziestu nacji. Zadaniem JFTC jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład NATO oraz współdziałających w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju, a także upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. Centrum organizuje wykłady, seminaria, konferencje i ćwiczenia dla oficerów, jest też ważnym ogniwem w transformacji Sojuszu.

Od 2007 roku priorytetem JFTC jest przygotowywanie żołnierzy do udziału w misji w Afganistanie, a od dwóch lat również do służby w wielonarodowych korpusach wyznaczonych do dowodzenia siłami Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Rok 2018 był rekordowy dla JFTC - w szkoleniach organizowanych w Centrum wzięło udział niemal 5 tys. żołnierzy i cywilów z 34 państw.  

Od 2019 roku zadania Centrum zostały rozszerzone o szkolenia dla wyjeżdżających na misję w Iraku (zgodnie z planami jedno w maju, drugie w październiku). Z tego też powodu w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat w Centrum zostaną zatrudnione dodatkowe 53 osoby. To będzie największy wzrost liczby personelu w całej historii JFTC. Obecnie Centrum zatrudnia 139 wojskowych i cywili.