logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wykup mieszkań na korzystniejszych warunkach
Mieszkania komunalne będzie można wykupić z większymi bonifikatami. Przy pojedynczych transakcjach wzrośnie ona do 90 procent. Jeśli na wykup zdecydują się wszyscy najemcy stosowana będzie ulga na poziomie 98 procent wartości lokalu.


Nowe rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces prywatyzacji lokali mieszkalnych w drodze ich sprzedażny na rzecz najemców. Większe bonifikaty będą zachęcać przede wszystkim najemców, zamieszkałych w budynkach, w których dotychczas nie była prowadzona prywatyzacja lokali mieszkalnych oraz najemców, wynajmujących lokale należące do Miasta położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Stawka 98-procentowa będzie miała zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w następstwie jednoczesnej sprzedaży wszystkich pozostałych Miastu lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i wszystkich należących do Miasta lokali mieszkalnych w budynkach należących dotychczas do niego, dokonana zostanie całkowita prywatyzacja danego budynku.

Warto wiedzieć

W ciągu ostatnich  lat miasto 4-krotnie zwiększyło środki na remonty i inwestycje w budynkach komunalnych. Co roku na ten cel trafi około 18 mln zł. Jednak potrzeby inwestycyjne w często zabytkowych budynków (połowa komunalnych kamienic  pochodzi sprzed 1900 roku) są coraz większe.   Koszt prac w 7450  szacowany jest na poziomie ponad 200 mln zł.