logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wybierz kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego
Spotkanie wyborcze mające na celu wyłonienie 8 kandydatów na członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy odbędzie się 24 czerwca w godz. 10:00 – 18:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.


Procedura wyboru nowych członków RDPP MB na kadencję 2020- 2023 rozpoczęła się 6 lutego, kiedy Prezydent Miasta Bydgoszczy podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru. Na jego podstawie wpłynęło 15 kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych (jedna została wycofana):

 1. Krzysztof Badowski zgłoszony przez: Pomorsko- Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”. Sfera działalności m.in.: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Aleksandra Gac zgłoszona przez: Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Sfera działalności m.in.: pomoc społeczna.
 3. Paweł Górny zgłoszony przez: Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych  w Bydgoszczy. Sfera działalności m.in.: porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 4. Władysław Horabik zgłoszony przez: Stowarzyszenie Bluszczowa Rzeka. Sfera działalności m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 5. Adam Jaworski zgłoszony przez: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”. Sfera działalności m.in.: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Beata Kobus zgłoszona przez: Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz- Miasto. Sfera działalności m.in.: wychowanie dzieci i młodzieży.
 7. Sebastian Nowak zgłoszony przez: Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna. Sfera działalności m.in.: działalność na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście.
 8. Anna Osińska zgłoszona przez: Stowarzyszenie Działań Artystycznych. Sfera działalności m.in.: kultura.
 9. Halina Owsiannikow zgłoszona przez: Stowarzyszenie Feliks. Sfera działalności m.in.: działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
 10. Joanna Pielińska zgłoszona przez: Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy. Sfera działalności m.in.: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Krzysztof Rębacz zgłoszony przez: Kujawsko- Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Sfera działalności m.in.: promocja zdrowia.
 12. Małgorzata Stawicka zgłoszona przez: Fundacja Nasza tradycja- nasza przyszłość. Sfera działalności m.in.: kultura.
 13. Leszek Wała zgłoszony przez Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię. Sfera działalności m.in.: na rzecz osób przewlekle chorych.
 14. Dariusz Wdowiak zgłoszony przez: Krajowe Forum Samorządowe. Sfera działalności m.in.: ochrona środowiska.

W spotkaniu może wziąć udział i oddać głos tylko jeden przedstawiciel danej organizacji pozarządowej. Dodatkowych informacji udziela Marlena Plebańska-Kaczor - nr tel. 52 5858 727.

Program spotkania:
10.00 - otwarcie spotkania wyborczego, omówienie procedury wyborów
10.05-10.15 wybór przewodniczącego spotkania wyborczego oraz komisji skrutacyjnej
10.15-18.00 tajne głosowanie (poprzez wrzucenie do urny wyborczej karty do głosowania przez osobę upoważnioną)
18.00- 18.30 obliczenie głosów i ogłoszenie wyników
18.30- zakończenie spotkania wyborczego

Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do zapoznania się z zasadami korzystania z Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w oparciu o obowiązujące wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 i bezwzględnego ich stosowania podczas głosowania i przebywania w BCOPW.