logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wspólna inwestycja miasta i gminy
W porozumienie z gminą Osielsko zrealizowaliśmy kolejną drogową inwestycją. Ulica Bielska została utwardzono ekokostką. Stabilizuje ona nawierzchnię i ułatwia odprowadzenie wody. Wcześniej w tej części miasta razem ze stowarzyszeniem mieszkańców zbudowana została część ulicy Wieluńskiej.


Ulica Bielska w Myślęcinku łączy ważne skrzyżowanie Armii Krajowej z ulicą Izerską. Dodatkowo jej część stanowi granicę pomiędzy Bydgoszczą i gminą Osielsko. Dzięki zawartemu w ubiegłym roku porozumieniu z sąsiednią gminą ulica została utwardzona co poprawiło obsługę sąsiadujących z nią terenów.

Na nawierzchni zastosowano ekokstkę. Ten rodzaj nawierzchni pozwala na tworzenie powierzchni biologicznie czynnych, co poprawia odwodnienie. Kostki wyposażona jest w specjalne odstępniki, a powstałe przy układaniu wolne przestrzenie zasypywane są drobnym kruszywem. Część dedykowaną pieszym wyłożono standardową kostką.

Ulica została utwardzona na odcinku 450 metrów. Zdecydowana większość prac została już wykonana. Pozostaną jeszcze regulacje studni i porządkowanie poboczy. Prace zakończą się w jeszcze w tym miesiącu. Kosztują one 521 tysięcy złotych. Gmina Osielsko dołożyła do zadania 150 tys. zł.

Miasto Bydgoszcz oraz Gmina Osielsko wraz z innymi samorządami działają od 2016 roku w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz realizując wiele innych wspólnych zadań. Przed dwoma laty w tej części Myślęcinka utwardzona została również północna część ul. Wieluńskiej. Zadanie zrealizowana w oparciu o program inicjatyw lokalnych 25/75. Więcej informacji o zakresie tych prac znajduje się TUTAJ.