logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wspieramy naszą politechnikę
Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła zgodę na przekazanie niezabudowanej działki w Fordonie na rzecz Politechniki Bydgoskiej. To kolejne wsparcie dla intensywnie rozwijającej się uczelni, która zamierza w tej części miasta skonsolidować swoje obiekty.


Bydgoszcz przekaże uczelni dużą działkę o powierzchni ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych położoną za obiektami Auditorium Novum, Regionalnego Centrum Innowacyjności oraz nowym budynkiem dydaktycznym, który zostanie oddany do użytku wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim.

Pozyskanie przez uczelnię zalesionego gruntu pozwoli na optymalne zagospodarowanie tego terenu. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego traktował go jako  strefę mieszkaniową, na  obszarze koncentracji prestiżowych usług ponadlokalnych, w tym z zakresu: nauki i szkolnictwa wyższego, kultury, zdrowia, sportu, wystawiennictwa wraz z  zielenią towarzyszącą terenom zainwestowanym. Przekazane nieruchomości na rzecz Politechniki Bydgoskiej przyczyni się do atrakcyjnego zagospodarowania przestrzennego tego obszaru osiedla Fordon.

W ubiegłym roku Bydgoszcz przekazała uczelni dwie działki o wartości ponad 9 mln zł położone bezpośrednio przy al. Kaliskiego, w pobliżu skrzyżowania z ul. Akademicką. Zostaną one zagospodarowane na kolejnym etapie budowy Akademickiego Centrum Sportu. Więcej o tej inwestycji znajduje się TUTAJ. Miasto wspiera również inne bydgoskie uczelnie. Na potrzeby rozwoju UKW przekazaliśmy szereg ważnych budynków w centrum miasta. Akademii Muzycznej przekazaliśmy działkę  niezbędną do budowy nowoczesnego kampusu pomiędzy ulicami I. Paderewskiego i Kamienną.

Fot. PBS/Michał Stopel