logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wirtualny szpital, realna budowa
Pierzeję ulicy Gdańskiej pomiędzy ulicami K. Chodkiewicza oraz Kamienną uzupełni nowy gmach. Znajdzie się w nim Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych. Duża inwestycja jest dofinansowana środkami unijnymi.


Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie miejscem, w którym będą opracowywane zaawansowane technologicznie rozwiązania z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla medycyny.

Budynek uzupełni pierzejową zabudowę ul. Gdańskiej. Zaplanowano kondygnację podziemną oraz 4 kondygnacje naziemne. Frontową część wyróżniać mają duże przeszklenia oraz witryny w poziomie parteru, a także okładziny przypominające naturalny kamień. Prace budowlane rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Konieczne było m.in. palowanie gruntu. Obecnie wykonywane są fundamenty. Zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym roku.

Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie pierwszą tego typu inwestycją na świecie. „Wirtualny szpital” umożliwi testowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów. Całkowita wartość projektu szacowana jest na  36 mln zł. Uzyskał on dofinansowanie z funduszy unijnych na tworzenie niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie symulacji medycznych. Wartość europejskiego wsparcia to ponad 16 mln zł.

Inwestorem jest spółka InventionMed - polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. Docelowo, przygotowane aplikacje mają umożliwić realizację wielu różnych zabiegów dermatologicznych.