logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wiadukt z niebieskim łukiem
Kończy się rozbiórka starego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej. Jednocześnie powstają pierwsze elementy nowego obiektu. Nowa, łukowa konstrukcja umożliwi bezpieczne korzystanie z obiektu również pieszym i rowerzystom.


W ostatnich tygodniach rozebrane zostały między innymi stare przyczółki i większa część płyty wiaduktu. Do usunięcia pozostały jeszcze żelbetowe belki znajdujące się na przęśle nad linią kolejową. Jednocześnie powstają pierwsze elementy nowych przyczółków, na których oprze się nowa stalowa konstrukcja wiaduktu. Będzie ona pozbawiona pośrednich podpór. Jest przygotowywana poza placem budowy. Po zmontowaniu zostanie zabezpieczona przed korozją i pomalowana. Utrzymana będzie w stonowanej niebiesko-szarej kolorystyce.

Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego obiektu pochłonie 20 mln zł. Wstępnie zakończenie podstawowych prac planowane jest jeszcze w tym roku. Stalowe elementy będą objęte długą, 15-letnią gwarancją na korozję.

Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Obiekt wschodni i nie spełniał już norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu ruchu i był w złym stanie technicznym. Stąd konieczność przebudowy. W poprzednich latach przygotowana została dokumentacja projektowa. Obiekt ma też ułatwić dojazd rowerzystów i dojście pieszych do terenów Lasu Gdańskiego. Zakłada się przebudowę przejść wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej oraz wyprowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów na drogę przeciwpożarową w Lesie Gdańskim (dawny trakt do Czarnówka). W kolejnych latach planowana jest również przebudowa obiektu po stronie zachodniej.

Wiadukt w liczbach:

  • Długość wiaduktu: 75m
  • Koszt inwestycji – 20,44 mln zł
  • Gwarancja na korozję – 15 lat