logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wiadukt na Armii Krajowej do przebudowy
Ogłoszony został przetarg na modernizację pierwszego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. W pierwszej kolejności przebudowany zostanie obiekt znajdujący się po stronie wschodniej. Będzie on również dostosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów.


Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Na obiekcie wschodnim, którego modernizacja rozpocznie się w tym roku, znajdują się dwa pasy ruchu jezdni jednokierunkowej, pas awaryjny i ciąg pieszo-rowerowy. Obiekt jest w kiepskim stanie technicznym - nie spełnia już norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu ruchu.  
W poprzednich latach przygotowana została dokumentacja projektowa. W związku z propozycjami środowisk rowerowych zakładających, że obiekt może też ułatwić dojazd do terenów Lasu Gdańskiego, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych do projektu wprowadzone zostaną korekty pozwalające na wytyczenie dojść pieszych i rowerowych do obiektu. Zakłada się również przebudowę przejść wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej oraz wyprowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów na drogę przeciwpożarową w Lesie Gdańskim (dawny trakt do Czarnówka).

Obecnie trwa przetarg na prace budowlane. W zakres zadania wchodzi  optymalizacja dokumentacji, rozbiórka obiektu i budowa nowego. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydują cena, rodzaj konstrukcji oraz długość gwarancji. Najwyżej oceniane będą oferty zakładające budowę konstrukcji w postaci łuków z rur stalowych giętych z  rurowymi stężeniami oraz przęsłem  w postaci stalowej płyty. Pożądana długość gwarancji to 15 lat. Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.  Wstępnie planujemy, że obiekt od przyszłego roku będzie służyć kierowcom. Przy realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

W ostatnich latach zmodernizowanych została kilka innych ważnych mostów i wiaduktów:

  • most na ul. Mińskiej
  • południowy wiadukt na ul. Wojska Polskiego
  • most Staromiejski
  • mosty na Wyspie Młyńskiej
  • nowy wiadukt powstał też na ul. Grunwaldzkiej

W budowie znajdują się wiadukt w ciągu Trasy Uniwersyteckiej oraz m.in nowe mosty w ciągu trasy ekspresowej S5 (nad Kanałem Bydgoskim oraz Brdą).

Ważne liczby:

  • Szacowany koszt: 18 mln zł
  • Długość wiaduktu: 75m
  • Natężenia ruchu: ponad 15 tysięcy pojazdów na dobę