logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Węzeł Szarych Szeregów. Kluczowe prace, dużo zmian. Raport nr 6
W nocy z piątku na sobotę (18/19 stycznia) rozpocznie się najważniejszy etap prac na węźle Szarych Szeregów. Będzie się to wiązało ze znacznym ograniczeniem ruchu oraz wprowadzeniem wielu zmian. Warto zarezerwować więcej czasu na podróże w tej części miasta lub omijać modernizowany węzeł.


 Cały ruch na osi wschód - zachód w obrębie węzła tramwajowo-drogowego zostanie przełożony na jezdnię południową i będzie odbywał się dwukierunkowo. Potoki pojazdów na wielu odcinkach dla bezpieczeństwa będą rozdzielone tymczasowymi barierami. Przejazdy pomiędzy dwiema jezdniami ul. Wojska Polskiego będą wykonane na wysokości Urzędu Skarbowego oraz domu handlowego „Hermes”.


 
Objazdy w drodze do ronda Toruńskiego

Z ulicy Władysława Bełzy wszystkie pojazdy będą mogły jedynie skręcić w prawo w ulicę Wojska Polskiego (w stronę Magnuszewskiej, tam istnieje możliwość zawrócenia). Nakaz jazdy w prawo nie będzie dotyczył tylko pojazdów komunikacji miejskiej.

Z ul. Wojska Polskiego w Bełzy wjeżdżać będą mogły wyłącznie autobusy, służby miejski i pojazdy budowy. Pozostali kierowcy w drodze do ronda Toruńskiego mogą  korzystać na przykład z ul. Zdobywców Wału Pomorskiego lub al. L. Kaczyńskiego ( dawna al. Planu 6-letniego). Należy spodziewać się na nich większego natężenia ruchu.

Dojazd do ul. Szarych Szeregów będzie możliwy odcinkiem północnej jezdni ul. Wojska Polskiego, na którym wprowadzony zostanie również ruch dwukierunkowy (odcinek od Hermesa do Szarych Szeregów.

Ruch na ul. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Bełzy, odbywać się będzie odbywał się obiema jezdniami, dwoma pasami ruchu, zawężonymi na czas prowadzonych prac do jednego pasa ruchu.

Jadąc ulicą Wojska Polskiego od strony Kapuścisk nie będzie możliwości skrętu w lewo w ul. Szpitalną. To utrudnienie najprościej  ominąć wybierając objazd ulicą mjr. Hubala-Dobrzańskiego.

Komunikacja traktowana priorytetowo

Warto zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowaniach. Na kilku z nich z myślą o uzyskaniu możliwie najlepszej płynności ruchu wprowadzone będzie pierwszeństwo łamane oraz nakazy jazdy ograniczające niektóre relacje.

- To pierwsze tak rozległe skrzyżowanie, które przebudowujemy na tak dużą skalę – podkreśla dyrektor ZDMiKP, Jacek Witkowski. – Niemal  jednocześnie prowadzone są prace przy torowiskach, jezdniach, instalacjach podziemnych i dodatkowo koordynujemy roboty z gestorami innych sieci. Prace przebiegają do tej pory sprawnie, ale wiążą się one z  utrudnieniami. Priorytetowo traktujemy komunikację miejską, co oznacza wprowadzenie tymczasowych ograniczeń dla innych pojazdów. Po przebudowie węzła będzie on zdecydowanie bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich uczestników ruchu. Zakładamy, że wraz z budową innych torowisk (rozbudową ul. Kujawskiej, modernizacją pętli Kapuściska) inwestycja pozwoli na znaczne zwiększenie atrakcyjności komunikacji tramwajowej w Bydgoszczy.
 
Jak podróżować komunikacją miejską?

Komunikacja zastępcza kursować będzie na razie bez zmian. Zmieni się jedynie lokalizacja przystanku autobusowego na ul. Wojska Polskiego w obrębie węzła w kierunku centrum. Zostanie on wyznaczony na jezdni południowej (przed dojazdem do węzła od strony wschodniej). Dobudowany zostanie tymczasowy peron i dojście do przystanku.
Przypominamy, że zgodnie z oczekiwaniami  pasażerów zmieniona została tymczasowa trasa linii nr 7, która teraz z Fordonu kursuje do zajezdni tramwajowej. W ten sposób wygodniej można przesiąść się z tramwaju na zastępcze autobusy. Wcześniej na tymczasowych przystankach dostawione zostały wiaty. Ze względu na modernizację węzła pasażerowie po górnym tarasie miasta mogą poruszać się wyłącznie liniami autobusowymi.
 
Bezpieczny węzeł bez barier

Rozbudowa węzła Szarych Szeregów umożliwi między innymi kierowanie  tramwajów z ulicy Wojska Polskiego (od strony centrum)  na Szpitalną. W ten sposób linie, które będą kursować nowym torowiskiem po Kujawskiej  będą mogły dojechać także na Glinki. Przygotowany projekt uwzględnia także budowę infrastruktury rowerowej, modernizację oświetlenie, kanalizacji  deszczowej i jezdni. Nowe przystanki i chodniki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sygnalizacje na najważniejszym węźle na Kapuściskach zostaną  włączone w system ITS, który nadaje priorytet komunikacji miejskiej. Ważnym elementem projektu jest przebudowa pętli przy ul. Magnuszewskiej. Koszt inwestycji to 65 mln zł. Zakończenie całej inwestycji  planowane jest jesienią.
Do tej pory przebudowano między innymi większą część instalacji podziemnych, wykonano nowe odcinki jezdni ul. Wojska Polskiego pomiędzy Magnuszewską i Bełzy oraz prowadzone są zaawansowane prace torowe w obrębie nowej pętli na Magnuszewskiej.
 
Najważniejsze zmiany:

  • Z ul. Bełzy będzie można skręcić w ul. Wojska Polskiego tylko w prawo w kierunku Magnuszewskiej
  • Wjazd na ul. Bełzy  od strony ul. Wojska Polskiego będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów budowy, służb miejskich
  • Wyłączona z ruchu będzie w obrębie węzła północna jezdnia ul. Wojska Polskiego
  • Na jezdni południowej ul. Wojska Polskiego będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy
  • Od strony Kapuścisk nie będzie możliwości skrętu w ul. Szpitalną

Podstawa grafik: www.openstreetmap.org