logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Warsztaty i pracownie na europejskim poziomie
Bydgoszcz pozyskała unijne dofinansowanie na modernizację Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej. Ponad milion złotych trafi na remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego.


W ramach projektu planowane są remonty oraz zakup doposażenia 5 pracowni do nauki zawodów: cukiernik, fryzjer, krawiec, kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Budynek, w którym funkcjonuje, wymaga remontu a szkolne wyposażenie wymagało wymiany. Inwestycja zakończy się w grudniu 2017. Wartość całego projektu szacowana jest na 1,06 mln zł. Unijna dotacja to 85 procent tej kwoty pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Specjalna Szkoła Zawodowa nr 5 mieści się na Okolu, przy ul. Grunwaldzkiej nr 41. Placówka istnieje od 1952 roku.  Kształcenie zawodowe jest jedną z form przygotowania do życia młodzieży ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi.