logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Walka z koronawirusem. Miasta Unii Metropolii Polskich apelują do rządu
12 miast Unii Metropolii Polskich wspólnie apeluje do rządu o podjęcie jak najszybszych i najlepszych działań, by zapobiec kryzysowi gospodarczemu i finansowemu grożącemu jednostkom samorządu terytorialnego. Prezydenci miast deklarują pomoc w przygotowaniu potrzebnych regulacji.


Miasta ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Stan zagrożenia epidemicznego będzie miał też wpływ na wysokość i ściągalność dwóch największych źródeł dochodów samorzadów - podatków dochodowych (PIT oraz CIT) oraz podatków i opłat lokalnych. W związku z przewidywanymi skutkami kryzysu w związku z koronawirusem, prezydenci miast UMP podpisali wspólny apel do premiera Mateusza Morawieckiego. Apelują o:
- wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19;
- zawieszenie wpłaty „janosikowego” przez samorządy do końca 2021;
- wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdań);
- wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat (ewentualnie apelujemy o podniesienie maksymalnych stawek).

Samorządowcy proszą też premiera o uruchomienie dodatkowych, dedykowanych dla jst środków finansowych, zarówno z budżetu państwa jak i ze źródeł zewnętrznych (środków pomocowych UE) - To pozwoli, przynajmniej w części, zniwelować przewidywane problemy - piszą

Sygnatariusze apelu deklarują też współpracę przy przygotowaniu rozwiązań, ich zdaniem najpilniejszych, zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie samorządów i wykonywanie przez nie zadań w tym nadzwyczajnym czasie.

Treść apelu znajduje się TUTAJ.