logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wacław Kuczma dyrektorem Muzeum Okręgowego
28 maja odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Prezydent przyjął rekomendację Komisji Konkursowej - dyrektorem MOB przez kolejne 4 lata będzie Wacław Kuczma.


Wacław Kuczma urodził się w Bydgoszczy. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom obronił w pracowni profesora Kazimierza Śramkiewicza. Od ukończenia studiów w 1982 roku prowadzi działalność w zakresie malarstwa, rysunku, instalacji artystycznej i performance.  Wykładowca akademicki – od 2012 roku przedmiotu Kształtowanie Przestrzeni a od 2015 roku malarstwa na kierunku Wzornictwo na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. W latach 1993-2003 prezes Stowarzyszenia Artystycznego Wieża Ciśnień w Bydgoszczy. W latach 2002-2015 dyrektor Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, od 2015 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
Kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą, autor esejów o sztuce, pedagog.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
Iwona Waszkiewicz – przewodnicząca Komisji, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Prof. dr hab. Dariusz Markowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Magdalena Zdończyk – dyrektor BKB, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Paweł Jaskanis – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Lech Karwowski – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Monika Kosteczko-Grajek – przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Józef Łoś - przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Piotr Górajec – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Jolanta Chmara – przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego
dr hab. Janusz Kutta, prof. KPSW – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK - przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy