logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W Bydgoszczy powstanie Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej
W kwietniu przy Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy ruszy Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, gdzie specjaliści z zakresu prawa, mediacji i psychologii będą uczyć dzieci i młodzież m.in. trudnej sztuki dialogu i polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów oraz prowadzić zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Pomysłodawcami projektu są bydgoska adwokatura oraz bydgoska szkoła z siedzibą na Osowej Górze. To będzie pierwsze takie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.


Porozumienie o powołaniu Centrum podpisali w minionym tygodniu przedstawiciele obu organizacji, Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy, Leszek Sobieraj oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, adw. Michał Bukowiński. 

Inicjatorzy projektu za główny cel postawili sobie przeciwdziałanie niewłaściwym postawom wśród dzieci i młodzieży takim jak np. dyskryminowanie rówieśników ze względu na pochodzenie, wygląd, niepełnosprawność, ubiór czy problemy edukacyjne. Chcą także przekonać uczniów, że mediacja jest skuteczną metodą rozwiązywania wszelkich konfliktów na terenie szkoły, jak i poza nią. 

Działalność Centrum obejmie cykliczne warsztaty z zakresu edukacji prawnej, mediacji rówieśniczej, a także stałe dyżury mediatorów i adwokatów, którzy udzielać będą wsparcia prawnego społeczności szkolnej. 

Uroczysta inauguracja Centrum Mediacji nastąpi 12 kwietnia podczas Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, która odbędzie się w siedzibie szkoły. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.   

***

Patronką Centrum została Kamila Wyrębska, wieloletnia nauczycielka ZS nr 24 w Bydgoszczy, pedagog bardzo oddany nauczaniu, zaangażowany w życie szkoły, uwielbiany przez dzieci i młodzież. Zmarła 27 stycznia 2022 r. 

 

fot. Przemysław Obarski