logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Unijne miliony na modernizację oczyszczalni
Spółka MWiK pozyskała 49 mln zł unijnego dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków "Kapuściska". Pozwoli to na dalszą sprawną i bezpieczną pracę obiektu.


Za przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” odpowiedzialna będą  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, które wspomoże jej spółka zależna Chemwik (upoważniona do ponoszenia wydatków w zakresie oczyszczalni ścieków). Inwestycja uwzględnia zwiększenie efektywności rozbudowywanej gospodarki osadowej oraz prace odtworzeniowe przy zużytych już urządzeniach. W 2015 zakończono pierwszy etap modernizacji kosztujący 27 mln zł. Pozwolił on oczyszczalni spełnić coraz bardziej restrykcyjne normy środowiskowe.  

Zakończenie prac przy II etapie planowane jest w 2021 roku.  Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na  blisko 94 mln zł. Unijne dofinansowanie to prawie 49 mln zł. Umowę przyznająca dotacje podpisano w czwartek (12 kwietnia) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. MWIK reprezentował prezes Stanisław Drzewiecki i członek zarządu spółki Sławomir Rybarski.