logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Wioślarska zyska twardą nawierzchnię
Mieszkańcy Brdyujścia w czasie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego wybrali do realizacji zadania drogowe. Utwardzona zostanie ulica Wioślarska, a przejście dla pieszych na ul. Witebskiej przy skrzyżowaniu z ul. Odrzańską.


Najwięcej głosów mieszkańcy Brdyujścia oddali na utwardzenie ul. Wioślarskiej. Ma ona charakter ulicy bez przejazdu, jest zabudowana domami jednorodzinnymi. Na końcu ulicy znajduje się też dojście dla pieszych w kierunku ul. Regatowej. Na utwardzenie ulicy ażurowymi płytami zabezpieczonych zostało w budżecie ponad 80 tysięcy złotych. Technologia utwardzania ulic płytami ażurowymi stosowana jest głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nie narażonych na częste przejazdy pojazdów ciężarowych. Inwestycje realizowane są w standardach, wypracowanych przy wcześniejszych zadaniach. Płyty zawsze stabilizowane są opornikami betonowymi, a część utwardzanej ulicy dedykowaną pieszym wykładana będzie kostką betonową.

Drugim zadaniem wybranym przez mieszkańców jest doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Witebskiej przy skrzyżowaniu z ul. Odrzańską. Na dodatkowe oświetlenie zabezpieczamy 50 tysięcy złotych. Wcześniej z myślą o poprawie bezpieczeństwa na ważnych ulicach zbiorczych Witebskiej, i Łowickiej zainstalowane zostały progi wyspowe oraz inne elementy utrudniające przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

Warto wiedzieć

Bydgoszczanie wybrali nowe projekty w 9. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 16 mln zł pozwoli zrealizować co najmniej 54 zadania osiedlowe, 21 projektów społecznych i 2 inwestycje ponadosiedlowe, które zyskały najwięcej głosów. Są wśród nich m.in: dalsza rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem, budowa kolejnych dróg rowerowych i nowych miejsc rekreacji. Na wszystkie projekty łącznie oddano prawie 50 tysięcy głosów. Więcej na www.bdgbo.pl