logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Uczniowie rozpoczęli wakacje
Po kolejnym wymagającym roku szkolnym, czas na odpoczynek! 24 czerwca br. bydgoscy uczniowie świętowali zakończenie roku i rozpoczęcie wakacji. W miejskim zakończeniu roku szkolnego w IV LO wzięła udział zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.


Kończący się rok szkolny naznaczony był nauką zdalną, powrotem do szkół i do stacjonarnego nauczania w II półroczu a od marca br. napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. Wszystkie te wyzwania były wymagające zarówno dla uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej.

- To był kolejny trudny i wymagający rok szkolny. Po nauce zdalnej i powrocie uczniów do szkół, przyszło kolejne wyzwanie – napływ dzieci z Ukrainy do szkół i przedszkoli. Chciałabym bardzo podziękować za sprawną organizację pracy szkół ale też empatię i wrażliwość na potrzeby dzieci ukraińskich. Szczególne słowa uznania i podziękowań należą się wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się w akcje niesienia pomocy uchodźcom, m.in. przygotowanie prawie 600 wyprawek szkolnych, organizację zbiórek żywności i odzieży ale też codzienną życzliwość i uważność na ich potrzeby. Teraz czas na zasłużony odpoczynek – życzę Kadrze Pedagogicznej, Pracownikom Oświaty i Uczniom bezpiecznego i beztroskiego wypoczynku. Wróćcie we wrześniu pełni pasji i gotowi na nowe wyzwania – mówiła podczas miejskiego zakończenia roku szkolnego w IV LO zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. 

Rok szkolny 2021/22 w liczbach 

W kończącym się roku szkolnym do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz uczęszczało ogółem 44 728 wychowanków i uczniów, w tym do przedszkoli 5 342, szkół podstawowych 24 145, LO 6 684, techników 7 026, branżowych szkół I i II stopnia 1 411, szkół specjalnych przysposabiających do pracy 120. Edukację przedszkolną  zakończyło 1 606 6-latków w publicznych przedszkolach oraz 1 683 w placówkach niepublicznych. Szkołę podstawową ukończyło ok. 4 000 ósmoklasistów, w tym w szkołach niepublicznych ok. 260, a ogółem w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez M. Bydgoszcz edukację zakończyło ponad 3 200 uczniów kl. III lub IV. W placówkach niepublicznych było to ok. 1 200 osób.

W tym trudnym roku 33 uczniów szkół podstawowych uzyskało tytuł finalisty i laureata konkursów kuratoryjnych. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych finalistami i laureatami olimpiad i konkursów zostało 42 uczniów. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas gali 12 września 2022r. Ponadto nasi uczniowie zdobyli szereg  nagród w różnych dziedzinach.

W bydgoskich przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz wakacje powita prawie 1900 dzieci uchodźców z Ukrainy. Część z nich uczyła się w 22 oddziałach przygotowawczych. 14 z nich zorganizowanych zostało w szkołach podstawowych, a 8 w LO. Ponadto, dzięki współpracy z fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 65 uchodźców z Ukrainy zostało skierowanych do pracy w przedszkolach i szkołach. Obecnie, we współpracy  tą samą fundacją, trwają przygotowania do organizacji półkolonii z nauką języka polskiego przez zabawę dla dzieci z Ukrainy (4 grupy). 

W kończącym się roku szkolnym, pomimo trudności finansowych, rozpoczęła się termomodernizacja 6 placówek oświatowych, a XIII LO od kwietnia pracuje w nowej, wyremontowanej  siedzibie, przy ul Fredry. Ponadto dobiega końca budowa basenu na Miedzyniu przy ZS8. 

W mijającym roku szkolnym powstało kolejnych 6 przedszkolnych oddziałów specjalnych, a  rozpoczęły działalność: SCWEW (Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą), Ośrodek Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. ”Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” oraz Centrum Edukacyjno-Społeczne.

W czasie wakacji blisko 4.300 dzieci skorzysta z półkolonii organizowanych w ramach akcji „Bydgoskie półkolonie 2022”, finansowanych przez Miasto.