logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa Uniwersytecka. Zmiany w organizacji ruchu. Raport nr 16
Od przyszłego czwartku (6 września) przejezdna będzie ulica Glinki na odcinku od ulicy Boya-Żeleńskiego do Cmentarnej. Otwarta zostanie też łącznica komunikująca południową jezdnię ul. Jana Pawła II ze skrzyżowaniem Glinki - Cmentarna.


Zakończenie tego etapu prac poprawi płynność ruchu i pozwoli dokończyć prace przy modernizacji jezdni w ciągu al. Jana Pawła II. Otwarta dla ruchu zostanie ulica Glinki od ulicy Boya-Żeleńskiego w kierunku ul. Cmentarnej. Udrożniona zostanie relacja Glinki – Cmentarna oraz Glinki – Jana Pawła II (łącznicą). W rejonie ul. Jana Pawła II wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na pierwszym etapie prac ruch poprowadzony będzie jezdnią północną. Na tym etapie prac nie będzie możliwości wjazdu w ul. Glinki od strony al. Jana Pawła II.

Na drugim etapie przebudowy – samochody będą korzystać z jezdni południowej al. Jana Pawła II.  
Wraz z wprowadzeniem tych zmian warto pamiętać, że z ul. Glinki będzie możne skręcić wyłącznie w prawo w kierunku ronda Toruńskiego.

W trakcie odnowy jezdni na al. Jana Pawła II zamknięty zostanie wlot skrzyżowania od strony ronda, które powstało na połączeniu ulic Ujejskiego i Karpackiej.  Możliwy będzie ruch al. Jana Pawła II na wprost oraz dodatkowo przy realizacji II etapu, w którym ruch odbywać się będzie jezdnią południową możliwy będzie wjazd z ul. Jana Pawła II w Glinki (łącznicą).