logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa Uniwersytecka. Prace wykończeniowe na Glinkach. Raport nr 19
Wraz z rozbudową Trasy Uniwersyteckiej zupełnie zmienił się wygląd ulicy Glinki. Powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe, parkingi i rondo na połączeniu z Magnuszewską. Wykonawca prowadzi przy tej części inwestycji roboty wykończeniowe.


Ulica Glinki została przebudowana na odcinku o długości około 1000 metrów od al. Jana Pawła II do ul. Dąbrowa. Obecnie prowadzone są na tym fragmencie ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, układaniem nawierzchni dróg rowerowych oraz oznakowaniem. Od miesiąca kierowcy korzystają też z nowych łącznic, które spięły ul. Glinki z al. Jana Pawła II.

Największy zakres prac realizowany jest obecnie na północnej jezdni al. Jana Pawła II. Przygotowane zostało podłoże pod nową podbudowę i przebudowywane jest oświetlenie. Przy sprzyjających warunkach ta jezdnia będzie przejezdna w najbliższych tygodniach.

Zakończenie pozostałych  prac jest uzależnione od działań wojewody, który od października 2017 prowadzi egzekucję tartaku.