logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Trasa Uniwersytecka. Nowa jezdnia odciąży Kujawską. Raport nr 22
Przypominamy, że w czwartek (30 maja) dla ruchu udostępniona została zachodnia jezdnia nowego odcinka Trasy Uniwersytecka II od ul. Wojska Polskiego do Ujejskiego i ulice pozwalające na dojazd w kierunku ronda Inowrocławskiego. Ułatwi to poruszanie się po Wzgórzu Wolności. W wakacje przejezdna będzie cała Trasa Uniwersytecka.


Nowa, tymczasowa organizacja  umożliwia przejazd jednokierunkowo od ul. Wojska Polskiego przez ul. Ujejskiego do skrzyżowania z ul. Karpacką (rondo), a następnie ul. Glinki do al. Jana Pawła II w kierunku ronda Inowrocławskiego oraz  węzła Stryszek.

Odcinek od Trasy Uniwersyteckiej w kierunku ul. Chorwackiej z ul. Ujejskiego jest bez przejazdu. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia też  zjazd z al. Jana Pawła II w prawo w ul. Glinki do ronda na ul. Ujejskiego - Karpacka.

Ruch pieszych nad al. Jana Pawła II będzie się odbywał przez kładkę na przedłużeniu ul. Czeskiej lub przez rondo Inowrocławskie. Nie będzie możliwości przejścia dla pieszych przez al. Jana Pawła II.

II etap trasy Uniwersyteckiej to budowa od podstaw nowego połączenie ulicy Wojska Polskiego i Glinki. Podstawowe prace na dwujezdniowym odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego do Ujejskiego oraz modernizacja ul. Glinki zakończyły się w ubiegłym roku.  Powstały również nowe ronda zapewniające większą płynność ruchu i bezpieczeństwo (na wysokości Magnuszewskiej i Rozłogi  oraz na styku z Karpacką i Ujejskiego.

W czerwcu wykonawca ułoży ostatnią, ścieralną warstwę asfaltobetonu na południowej jezdni al. Jana Pawła II oraz wyposaży wiadukt w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu. Zagospodarowane zostaną też tereny przyległe do placu budowy.

Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się komunikacja pomiędzy centrum oraz osiedlami tak zwanego górnego tarasu oraz intensywnie rozwijającym się Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Ulicą Jana Pawła II będzie można poruszać się bezkolizyjnie od Kujawskiej do ronda Toruńskiego. Kompletna arteria znacznie pomoże poruszać się po mieście, w trakcie najbardziej uciążliwych etapów rozbudowy ul. Kujawskiej.

Inwestycja w liczbach:

 

  • Długość trasy: 1,7 km
  • Długość wiaduktu: 40 m