logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkolenia dla wolontariuszy – II tura
Trwa druga tura rekrutacji projektu szkoleniowego „Młodzi, zdolni, kompetentni wolontariusze” Zapisy online trwają do 30 kwietnia!


Projekt adresowany jest do młodych (15 – 29 lat), mieszkających lub uczących się w Bydgoszczy, którzy chcieliby zaangażować się w działania społeczne. Przynajmniej 20% uczestników będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Skorzystaj z szansy, jaką daje Ci udział w projekcie „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”! Wykształć bądź udoskonal kompetencje społeczne tak ważne dziś na rynku pracy! Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia. Więcej informacji TUTAJ.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, sytuacji prawnej wolontariuszy, potrzeb ludzi o różnym stopniu niepełnosprawności, działania III sektora, prowadzenia kół wolontariackich w szkołach oraz zarządzania wolontariatem w NGO, skutecznego rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji. Uczestnicy zdobędą także praktyczną wiedzę z zakresu postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, kształcenia wrażliwości społecznej, świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, czy kształtowania postawy odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska.

Projekt obejmuje dwa moduły wsparcia uczestnika szkolenia. Pierwsza to działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy tego modułu będą mogli działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli pełnić rolę liderów zespołów i koordynatorów wolontariatu.Drugi moduł dotyczy pracy wolontariackiej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli działać jako wolontariusze  w placówkach opieki, przy organizacji imprez kulturalnych oraz animacjach.

Udział w projekcie pozwoli na wolontariuszom na  określenie jakich kompetencji społecznych im brakuje, lub jakie powinien udoskonalić, może stwierdzić lub  udoskonalić predyspozycji przywódcze. Szkolenie to też poznanie działalności III sektora oraz jak ta działalność wpływa na rzecz społeczności lokalnej.