logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Symbolicznie uczciliśmy pamięć poległych
W poniedziałek, 28 września w Dolinie Śmierci w Fordonie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wydarzenie ograniczone zostało do symbolicznego złożenia kwiatów przez zastępcę prezydenta Mirosława Kozłowicza oraz miejskich radnych.


Uroczystości odbyły się w Dolinie Śmierci, miejscu kaźni wielu Bydgoszczan, którzy zginęli z rąk hitlerowców. 81 lat temu, podczas pierwszych tygodni wojny, ludność Bydgoszczy i okolic stała się ofiarą szczególnie brutalnej i okrutnej agresji. Fala represji i terroru, zgodnie z hitlerowskim planem, objęła wykształcone i wysoko postawione grupy społeczne i zawodowe, w których okupant upatrywał największe dla siebie zagrożenie. Byli to nauczyciele, lekarze, kapłani, prawnicy, rzemieślnicy i kupcy, policjanci i żołnierze. Jednak wśród zamordowanych w Dolinie Śmierci znajdowali się również przypadkowi mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci.Kwiaty pod pomnikiem w asyście żołnierzy Wojska Polskiego, w imieniu prezydenta złożył jego zastępca Mirosław Kozłowicz. W imieniu Rady Miasta Bydgoszczy kwiaty złożyli wiceprzewodniczący Kazimierz Drozd oraz miejscy radni.Tydzień wcześniej miały miejsce obchody 81. rocznicy Bitwy nad Bzurą, które odbywają się w Kozłowie Biskupim. Na kwaterze poległych bydgoszczan zostały złożone kwiaty od prezydenta miasta. Mogiłami 50 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców 22 września 1939 roku opiekuje się urząd miasta w Sochaczewie wraz z mieszkańcami.