logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Strzały Łuczniczki wręczone
W gościnnych progach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wręczone zostały Bydgoskie Literackie Nagrody Roku Strzała Łuczniczki. Z laureatami spotkała się przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska i zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.


„Strzały” przyznawane są od 2003 roku, początkowo pn. Konkurs na Bydgoską Książkę Roku. Celem konkursu jest nagrodzenie i promowanie najlepszych książek, które treścią bądź osobą twórcy związane są z Bydgoszczą, a wydane w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Książki do konkursu zgłaszają autorzy, wydawcy i czytelnicy w jednej z trzech kategorii: poezja, proza i eseistyka, poziom edytorski.

- Cieszę się, że znów możemy się spotkać osobiście. Gratuluję Laureatom i dziękuję członkom jury, którzy podjęli się oceny utworów zgłoszonych do Strzały Łuczniczki 2021. Państwa zaangażowanie, profesjonalizm i wkład w tworzenie marki Bydgoskiej Nagrody Literackiej jest nieoceniony – mówiła podczas wręczenia Nagród Iwona Waszkiewicz.Laureaci Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku 2021 Strzała Łuczniczki:
•    w kategorii A - Poezja: Karolina Sałdecka - Rekuhkara;
•    w kategorii B - Proza i eseistyka: Maciej Klimarczyk;
•    w kategorii C - Poziom edytorski: Wydawnictwo Pejzaż – Ginące Miejsca kujawsko-pomorskie.

Jury obradowało w tym roku w składzie: prof. Bernadetta Darska, prof. Arkadiusz Morawiec, prof. Dariusz Nowacki. Laureaci odebrali statuetki „Strzała Łuczniczki” – repliki oryginalnej strzały ze stojącej w parku Kochanowskiego rzeźby Łuczniczki oraz nagrody finansowe.Warto wiedzieć:
Pierwsza edycja konkursu nosząca wtedy jeszcze nazwę Konkurs na Bydgoską Książkę Roku odbyła się na przełomie 2003 i 2004 roku. Pierwszy konkurs był wyjątkowy również ze względu na fakt, iż jako jedyny w późniejszej historii konkursów (nagradzających książki wydane w roku poprzedzającym) obejmował dwuletni okres czasu – książki wydane w latach 2002 i 2003.
Zgodnie z założeniem pomysłodawcy konkurs miał się przyczynić do promowania osiągnięć lokalnych autorów i być formą docenienia oraz nagrodzenia najlepszych
i najciekawszych publikacji jakie ukazały się w danym okresie.

Pierwszy regulamin konkursowy był niezwykle uproszczony, składał się zaledwie z kilku punktów i przewidywał przyznawanie nagród w dwóch kategoriach:
Kategoria A Wartości merytoryczne: literackie i edukacyjno-poznawcze;
Kategoria B Poziom edytorski: typograficzno-artystyczny.

Nagroda w konkursie ma dwojaką formę - finansową ustaloną na kwotę 10.000,00 zł brutto i statuetki będącej repliką strzały, którą trzyma posąg bydgoskiej Łuczniczki.

Prezydent Rafał Bruski po objęciu stanowiska zdecydował o nadaniu konkursowi oficjalnej formy. W ten sposób pod obrady Rady Miasta trafił nowy projekt regulaminu konkursu po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń literackich.

W efekcie Rada Miasta podjęła Uchwałę nr XXI/387/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku "Strzała Łuczniczki". Tym samym zmienił się również tytuł konkursu.

W stosunku do wcześniejszych edycji konkursu zmieniły się kryteria przyznania nagrody, kluczowy jest zapis zaproponowany podczas posiedzenia Rady, iż nagrodę można przyznać  za książki „…treścią lub osobą autora związane z Bydgoszczą…”. We wcześniejszych edycjach można było zgłaszać książki autorów zamieszkałych i tworzących na terenie miasta (później dodano również teren powiatu bydgoskiego).

Do konkursu nie można było już zgłaszać przekładów, gdyż w powszechnej ocenie członków Jury trudno było ocenić czy książka zasługuje na nagrodę ze względu na talent autora czy tłumacza.

Na skutek apelu środowiska i członków Jury, w tym samym roku Uchwałą Rady Miasta nr XXXIV/707/12 z dnia 14 listopada 2012 roku dokonane zostały kluczowe zmiany w formule konkursu, które utrzymują się po dziś dzień.

Rozszerzone zostały kategorie nagród z dwóch do trzech:
Kategoria A - Poezja;
Kategoria B - Proza i eseistyka;
Kategoria C - Poziom edytorski.

Został również wprowadzony dwuetapowy system oceny zgłoszonych wydawnictw. Nowy system nominacji pozwala na wcześniejsze opublikowanie do trzech najlepszych tytułów w każdej z kategorii, a dopiero w kolejnym etapie spośród nominowanych wyłania się po jednym zwycięzcy.