logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stop mowie nienawiści - specjalne lekcje w bydgoskich szkołach
W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Gdańsku prezydent Rafał Bruski podjął decyzję o nasileniu działań wychowawczych skierowanych do uczniów i rodziców, ale także o działaniach związanych ze szkoleniem nauczycieli i pedagogów szkolnych.


Bezpośrednio po feriach zimowych w bydgoskich szkołach odbędą się zajęcia, które poświęcone będą tolerancji i wzajemnemu szacunkowi. Podczas zajęć omawiany będzie m.in. temat mowy nienawiści oraz wyjaśnione zostanie jakie mogą być jej skutki. Ponadto młodzież dowie się jak  temu zjawisku przeciwdziałać. Szkoły będą mogły organizować takie zajęcia w ramach: szkoleń, godzin wychowawczych, seminariów czy spotkań. Idea jest taka, aby każdy uczeń wziął w takich zajęciach aktywny udział. W Bydgoszczy tematem przeciwdziałania agresji, tematem przemocy zajmuję się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, która swoją siedzibę ma w Fordonie przy ul. Gawędy 5. To właśnie ona realizuje ten projekt w ramach strategii rozwoju edukacji 2013-2020 dla wszystkich szkół. W związku z tym przygotuje także dla placówek oświatowych przykładowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w szkołach na zajęciach dotyczących mowy nienawiści.

Oprócz specjalnych lekcji o tolerancji i wzajemnym szacunku, będziemy także kontynuować i rozszerzać działania, które na bieżąco prowadzimy w tym zakresie. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pedagogów szkolnych, a także debaty i seminaria skierowane dla rodziców. Projektem tym będzie zajmowała się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz szkoły włączone do programu. Ponadto program, realizowany już od 2 lat – Szkoła Otwarta i Tolerancyjna, którego celem jest promowanie postawy tolerancji i otwartości na ludzi, bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny zostanie wzbogacony o tematy związane z mową nienawiści.  W ramach tych działań odbędzie się również cykl debat, seminariów czy spotkań podkreślających skutki mowy nienawiści i przeciwdziałających temu zjawisku. Warto podkreślić, że chcemy, aby takie działania nie były prowadzone jednorazowo. Będą one realizowane w sposób ciągły. Systematyczne oddziaływanie na młodzież powoduje, że nawyki i umiejętność radzenia sobie z takimi problemami zostaną utrwalone, a uczestnicząc w takich spotkaniach może być ona w przyszłości odporna na tego typu komunikaty. Dzieci i młodzież będą potrafiły odpowiednio reagować na napotkane przypadki takich zachowań, ale będą także bardziej odporne na medialne przekazy, w których mowa nienawiści często się pojawia. Im większa będzie świadomość dzieci i młodzieży czego mogą się spodziewać i jak na takie sytuacje reagować, tym lepiej będą sobie radzić w przyszłości.

Decyzja o wprowadzeniu specjalnych lekcji w szkołach, po feriach zimowych ma związek z ostatnimi wydarzeniami. W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.