logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Specjaliści z całej Polski będą się szkolić w Bydgoszczy
Już za miesiąc rozpocznie się w Bydgoszczy Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego będzie patronem wydarzenia. Bydgoszcz przez 4 dni będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń osób odpowiadających za przyszłość ochrony dziedzictwa.


Szkoły Letnie PKN ICOMOS organizowane są od 4 lat w różnych miastach Polski. To cykliczne spotkania, których celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy grupie zebranych z całego kraju profesjonalistów. Adresatami są specjaliści różnych profesji zajmujący się ochroną dziedzictwa. Bydgoska Szkoła Letnia będzie okazją do nabycia wiedzy i doświadczeń, które zostaną wykorzystane w pracy przy zabytkach. Zadaniem spotkań jest przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski. Dotychczas odbyło się 5 edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOS - w Szczecinie, Gdyni, Toruniu, Przemyślu i Ciechanowcu. W tym roku przyszedł czas na Bydgoszcz.

Uczestnicy będą zwiedzać miasto i muzea, wezmą udział w tematycznych wykładach, sesjach i panelach dyskusyjnych. W planach jest także zorganizowanie kilku rodzajów zajęć warsztatowych, gdzie będzie można wykorzystać nowe umiejętności w praktyce. W międzyczasie odbędzie się też YOUTH ICOMOS POLAND, czyli sesja naukowa w ramach części wykładowej, gdzie prelegentami będą sami uczestnicy.

Bydgoszcz jest jedynym miastem w północnej części Polski, w przypadku którego można mówić o turystyce industrialnej, opartej na szeregu zespołów zabytków techniki zachowanych w stanie niezmienionym. W mieście funkcjonuje kilka muzeów silnie związanych z ochroną techno-dziedzictwa, a część funkcjonujących obiektów jest dostępna dla zwiedzających. Większość z tych punktów łączy Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, który koordynuje Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Organizacja VI edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOS w Bydgoszczy przyczyni się do wykreowania pozytywnego wizerunku miasta. To zaszczyt gościć grono młodych ekspertów, którzy na przestrzeni najbliższych lat będą generowali nową wiedzę w zakresie ochrony naszego narodowego dziedzictwa. Szkoła Letnia to także okazja do zwiększenia integracji wielu podmiotów realizujących ten wspólny cel. Bydgoska Szkoła Letnia może stać się ogólnopolskim dowodem na to, jak łączyć większą ilość podmiotów, w szczególności przedstawicieli szlaku TeH2O (w poprzednich edycjach współpracowało ze sobą nie więcej niż 5 podmiotów, zaś w przypadku Bydgoszczy ilość takich jednostek może przekroczyć ilość 15).

Polski Komitet Narodowy ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) należy do Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, której głównym zadaniem jest rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków, wspieranie nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego dziedzictwa: budowli i zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i historycznych miast, założeń pałacowo-ogrodowych i rezydencjonalnych oraz miejsc archeologicznych i krajobrazu kulturowego, a także opiniowanie obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego (tzw. Listy UNESCO).