logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Skuteczny odzysk surowców w nowoczesnej sortowni odpadów
Rozpoczynają się prace projektowe przy modernizacji i rozbudowie Stacji Segregacji Odpadów w miejskiej spółce ProNatura. Inwestycja, na którą miasto pozyskało wysokie dofinansowanie unijne pozwoli na zwiększenie poziomu zautomatyzowania procesu segregacji odpadów, które trafią do recyklingu oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń.


Umowa na zaprojektowanie, a następnie budowę hali sortowni śmieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą została podpisana na początku marca br. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyło bydgoskie przedsiębiorstwo EBUD – Przemysłówka, wyceniając prace na niemal 35 mln zł. Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Po wybudowaniu hali zostanie ona wyposażona w nowoczesną linię technologiczną na podstawie umowy zawartej z firmą SUTCO Polska z siedzibą w Katowicach. Wartość umowy – 55 mln zł.

Segregacja odpadów nie kończy się na ich podzieleniu na plastik, metal, papier i szkło w naszych przydomowych pojemnikach. Śmieciarki odbierając odpady przewożą je do obiektów, które są odpowiedzialne za prawidłową segregację, tak aby mogły one trafić do ponownego wykorzystania. Miejska spółka ProNatura od kilku lat konsekwentnie modernizuje obiekty, w których odbywa się coraz bardziej szczegółowa segregacja odpadów. Po realizacji zadania zmodernizowana Stacja Segregacji Odpadów będzie w stanie zapewnić odzysk m.in. papieru, kartonu, plastiku PET, tetrapaków, folii oraz metali.

Miliony na lepsze wykorzystanie odpadów
Na modernizację Stacji Segregacji Odpadów, która przyczyni się do znaczącego podniesienia jakości odzysku surowców wtórnych, a także sprawi, że sortowanie w mniejszym stopniu będzie wymagało kontaktu pracowników z odpadami, pozyskano wysokie dofinansowanie unijne. Wartość dotacji na projekt związany ze zwiększeniem efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych wynosi 41 mln złotych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 98 mln zł.

Nowoczesna sortownia = lepszy recykling
Modernizacja Sortowni jest niezwykle ważnym zadaniem dla naszego miasta. Nowoczesne urządzenia dostosowane do obowiązujących przepisów i norm zwiększą szanse na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w latach następnych. Zmodernizowana linia sortownicza składać się będzie m.in. z kabin doczyszczania poszczególnych frakcji wydzielonych odpadów, 17 separatorów optopneumatycznych, 2 separatorów metali nieżelaznych, 2 separatorów metali żelaznych, 2 separatorów balistycznych, sit kaskadowych , sita bębnowego oraz zespołu przenośników.