logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ruszył konkurs na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Przechodzący przez rzekę”. Szukamy najlepszych bydgoskich inicjatyw pozarządowych 2019 roku. Celem konkursu jest promowanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz inicjatyw wspólnych i ich działań na terenie Bydgoszczy.


W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne za najlepszą inicjatywę 2019 roku oraz za najlepszą inicjatywę partnerską 2019.
Konkurs organizowany jest przez Miasto i Radę Działalności Pożytku Publicznego. Tytuł najlepszej inicjatywy pozarządowej oraz najlepszej inicjatywy partnerskiej zostanie wyłoniony przez kapitułę konkursową.

Każdy może zgłosić inicjatywę do konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 6 marca. Wypełnioną kartę należy przesłać na adres e-mail: ngo@um.bydgoszcz.pl lubw wersji papierowej przekazać do kancelarii Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas V Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 24 marca br. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5.

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu

Więcej informacji pod nr tel. 52 58 58 727.