logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa ul. Kujawskiej. Archeologiczne odkrycia przed rozbiórką. Raport nr 30
Rozbudowa ul. Kujawskiej pozwala lepiej poznać historię miasta. Po odkryciu fundamentów kościoła św. Idziego, pod nową jezdnią ul. Bernardyńskiej archeolodzy odkryli również pozostałości przykościelnego cmentarza. Zaawansowane prace są prowadzone na całej inwestycji.


W trakcie prac archeologicznych poprzedzających rozbiórkę kamienicy przy Zbożowym Rynku 4, archeolodzy natrafili m.in. na pozostałości cmentarza.


 
Cmentarz, kościół i pałac

Cmentarz funkcjonował prawdopodobnie w XVI i XVII wieku. Nekropolia znajdowała się w bliskim sąsiedztwie nieistniejącego już kościoła szpitalnego św. Stanisława. Znajdował się on w miejscu rozebranej wcześniej kamienicy z numerem 3. Na miejscu rozbieranej narożnej kamienicy z numerem 4 wcześniej istniał mniejszy budynek - pałac hrabiego Czapskiego z połowy XVIII wieku. Kamienicę na jego miejscu wzniesiono około 1900 roku. Po spaleniu w 1945 została ona przebudowana  bez zachowania dawnego stylu. Rozbiórka jest niezbędną by dobudować druga jezdnię wraz z chodnikami i drogą rowerową. Prace wyburzeniowe rusza w przyszłym tygodniu. Wcześniej odłączono instalacje i wymontowano okna. Niewykluczone są kolejne odkrycia w trakcie prac przy układaniu instalacji  podziemnych.


 
Wiosną archeolodzy odkryli pozostałości innej świątyni podczas prac ziemnych w rejonie nowej jezdni ul. Bernardyńskiej. Były to pozostałości nieistniejącego kościoła św. Idziego. Powstał on prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Wcześniej z rozebranej kamienicy przy Zbożowym Rynku 3 do muzeum trafiły zabytkowe tonda z dawnego kościoła św. Stanisława, który mieścił się w tej lokalizacji.


 
Zaawansowane prace

Zaawansowane prace prowadzone są na całym obszarze budowy, rozciągającym się od mostu Bernardyńskiego do skrzyżowania ulicy Kujawskiej z Lwowską. Wykonawca prowadzi dalsze  prace w wykopie, który rozdzieli dwie jezdnie ul. Kujawskiej.


 
Kontynuowane są również prace przy murze oporowym. Zakończenie tych robót pozwoli na układanie kolejnych odcinków torowiska,  posiadającego mniejsze nachylenie niż sąsiednie jezdnie. Trwa również budowa chodników i dróg rowerowych przy rondzie Kujawskim od strony Centrum Handlowego. Kontynuowane są prace ziemne od strony ul. Solskiego, która docelowo zostanie dostosowana do nowego poziomu jezdni. Nadal realizowane są prace przy torowisku.


 
Na ul. Bernardyńskiej, od strony Kościoła Garnizonowego, kontynuowane są prace przy układaniu chodników oraz roboty wodno-kanalizacyjne. Wykonana została też część torowiska od strony ronda Jagiellonów. Wykonawca dostarczył na plac budowy pierwsze słupy trakcyjne.
Przypominamy, że dalsze prace przy Kościele, umożliwią rozpoczęcie robót drogowych na jezdni dojazdowej do nowego ronda od strony ul. Toruńskiej.
Drogowcy przypominają, że ze względu na prace rozbiórkowe i przygotowania do budowy nowej północnej jezdni Zbożowego Rynku nieczynne jest przejście na wysokości ul. Wiatrakowej.

Warto wiedzieć:

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Jego koszt, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów, to  około 370 mln zł.

Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas.

Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.