logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa Muzeum Okręgowego. Wzmocnią dach i ułożą dachówkę. Raport nr 5
Trwa remont konserwatorski i rozbudowa Muzeum Okręgowego. Wykonawca zamierza wykorzystać letnie miesiące na prace przy więźbie i pokryciu dachu. Jednocześnie prowadzone są kolejne prace we wnętrzach dawnego klasztoru. Warto podkreślić, że na finiszu budynek zyska bardziej wyrazisty kolor lepiej podkreślający jego zabytkową wartość i współgrający z otoczeniem.


Prace przy Muzeum Okręgowym to jedna z największych inwestycji w Bydgoszczy. Kosztują one 22,6 mln zł.  Rozbudowa muzeum umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej, podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. Dzięki remontowi konserwatorskiemu obecny budynek poprawi estetykę ulicy Gdańskiej. Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na zły stan techniczny (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na ekspozycje zbiorów sztuki, strefę wejściową, zbiory biblioteczne i czytelnię, pracownie konserwatorskie, sale konferencyjne, sale do działań edukacyjnych itp.Projekt rozbudowy muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza zakłada remont konserwatorski istniejącego budynku przy ul. Gdańskiej. Druga część projektu przewiduje natomiast rozbudowę obiektu na zapleczu budynku (od strony wschodniej). O zaawansowaniu prac oraz wyzwaniach związanych z tą inwestycją  bezpośrednio z wykonawcami rozmawiał prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. Odkrycie wartościowych elementów spowodowało konieczność wprowadzenia zmian do wcześniej przygotowanego projektu. Zmieni się układ ścian wewnętrznych, a sposób konserwacji i ewentualnej rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów określi program prac konserwatorskich. Więcej informacji na temat znaleziska w tekście „Cenne odkrycie podczas prac przy rozbudowie Muzeum Okręgowego”. Wykonawca zamierza wykorzystać letnie miesiące na prace przy remoncie i  wzmocnieniu więźby. Niektóre elementy drewniane były w bardzo złym stanie technicznym. Dachówki muszą zostać natomiast wymienione na nowe.Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą oprócz dobudowania nowej części obiektu, będzie również nowy kolor elewacji istniejącego gmachu. Projektanci w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków ostatecznie uznali, że  nowa kolorystyka ma  nawiązywać czerwienią elewacji do istniejących w tle, czerwonych elementów innych, budowli oraz sąsiedztwa (jak chociaż hotelu „Pod Orłem”). Podkreśli ona lepiej historyczną wartość zabytkowego budynku i wyróżni go na tle innych, nowoczesnych obiektów. Jednocześnie nie zakłóci porządku urbanistycznego w sąsiedztwie ceglanej elewacji byłego kościoła „Klarysek”.